பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/124

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

12245. சாளரம் (விண்டோ) என்றால் என்ன?

1. புவிக்காற்று வெளியிலுள்ள திறப்புகளில் ஒன்று. புறவான வெளியிலிருந்து ஒளியும் வானொலி அலைகளும் இவற்றின் வழியே ஊடுருவிப் புவியை அடைகின்றன.

2. கணிப்பொறித் திரையில் உள்ளது. தனி விளைவு களுக்காகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சிறிய பகுதி.

46. உட்பாடு (இன்புட்) என்றால் என்ன?

இடுவரல், செய்திகளை உள் அனுப்புதல்.

47. உட்பாட்டுக் கருவியமைப்பு என்றால் என்ன?

கணிப்பொறி புற ஒருங்கில் உள்ளது. எ-டு கை நெம்புகோல். இக்கருவி கணிப்பொறிக்கு செய்திகளை அனுப்புவது.

48. வெளிப்பாடு (அவுட்புட்) என்றால் என்ன?

விடுவரல். செய்திகளை வெளி அனுப்பல்.

49. வெளிப்பாட்டுக் கருவியமைப்பு என்றால் என்ன?

செய்திளை வெளியனுப்பும் கருவி.

50. அச்சுப்பாடு என்றால் என்ன?

இது அச்சியற்றியினால் தாளில் அச்சிடப்படுவது. எ-டு பட்டியல்கள், படம்.

51. தொலையறிதல் என்றால் என்ன?

இது ஒரு பயனுறு அறிவியல். வானிலை முன்னறிவிப்பு, கனிவளங்காணல் முதலியவற்றை அளிப்பது. இதற்குச் செயற்கைநிலாக்கள் பயன்படுகின்றன.

52. தொலைநகல் என்றால் என்ன?

உருநகல் எந்திரம். விரைந்து தகவலைஅனுப்ப உதவும் கருவியமைப்பு.

53. தொலைஇயக்கி (ரொபோட்) என்றால் என்ன?

1. தானியங்கு கருவித் தொகுதி. 2. எந்திரமனிதன்.

54. அலைத்துகள் என்றால் என்ன?

ஒளித்துகளுக்குரிய (ஒளியன்) பெயர். அலைப்பண்பும் துகள் பண்பும் இருப்பதால் இப்பெயர். வேவ்,