பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/128

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

126அனுபபருமன் = அணு எடை/அடர்த்தி

16. அணு எடை என்றால் என்ன?

இது ஒரு தனிமத்தின் ஒர் அணுவின் எடைக்கும் 1/12 பங்கு கரி 12 ஒரிமத்தின் எடைக்குமுள்ள வீதமாகும்.

17. அணுக்கட்டெண் என்றால் என்ன?

ஒரு தனிமத்தின் ஒரு மூலக்கூறிலிருக்கும் அணுக்களின் எண்ணிக்கை.

18. இதன் பயன் யாது?

இதிலிருந்து ஒரு தனிமத்தின் மூலக்கூறு வாய்பாட்டை எழுதலாம்.

19. அணுக் கடிகாரம் என்றால் என்ன?

துல்லியக் கடிகாரம். அணுக்கள், மூலக்கூறுகள் ஆகியவற்றின்அதிர்வுகளிலிருந்து காலஅளவு அடிப்படை அமைந்துள்ளது.

20. அணுவாற்றல் என்றால் என்ன?

அனுப்பிளவு அல்லது இணைவினால் பெறப்படும் அளப்பரிய ஆற்றல்.

21. அணு வெப்பம் என்றால் என்ன?

ஒரு தனிமத்தின் வெப்ப எண், அணு எடை ஆகிய இரண்டின் பெருக்கத் தொகை.

22. அணுக்கரு என்றால் என்ன?

அணுவின் மையப் பகுதி. முன்னணுவும் அல்லணுவும் கொண்டது. அணு ஆற்றலை அளிப்பது.

23. அணுக்கருவைக் கண்டறிந்தவர் யார்?

ரூதர்போர்டு, 1911.

24. அணு எண் என்றால் என்ன?

ஒரு தனிமத்தின் அல்லணுக்களைச் சுற்றிச் சுழலும் மின்னணுக்களின் எண்ணிக்கை. வேறு பெயர் முன்னணு எண்.

25. ஒரு தனி அணுவின் புகைப்படம் எப்பொழுது முதன்முதலில் வெளியிடப்பட்டது?

1980இல் ஜெர்மன் எய்சன்பர்க் பல்கலைக்கழகத்தில்