பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/131

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

12946. அணு உலைக் கழிவுகள் என்றால் என்ன?

அணு எரிபொருள்களான ரேடியம், தோரியம் முதலியவற்றைப் பிளக்கும்பொழுது ஏற்படுபவை. இவை நீர்ம நிலையில் உலோகக் கலங்களில் அடைத்து புவிக்கடியில் புதைக்கப்படுகின்றன.

47. முதல் உணு உலையை உருவாக்கித் தொடர்வினையை நிகழச் செய்தவர் யார்?

1942இல் சிகாகோவில் பெர்மி என்பார் நிகழச்செய்தார்.

48. முதல் அணு விபத்து எப்பொழுது ஏற்பட்டது?

1952இல் கனடாவில் ஏற்பட்டது.

49. அமெரிக்க அணு ஆற்றல் ஆணையத்தின் சிறப்பென்ன?

1952இல் முதல் உற்பத்தி அணு உலையை உருவாக்கி, இது ஒரே சமயம் புளுட்டோனியத்தையும் ஆற்றலையும் உருவாக்கியது.

50. சீராக்கி என்றால் என்ன?

அணு உலைகளின் உள்ளகங்களில் விரைவாகச் செல்லும் அல்லணுக்களின் விரைவைக் குறைக்கப் பயன்படும் பொருள். எ-டு. நீர், கரிக்கோல், பாரபின் மெழுகு.

51. சுழல் என்றால் என்ன?

அணுக்கள் அல்லது துகள்களின் சுழற்சி இயக்கம்.

52. சுழலியன் (சைக்ளோட்ரான்) என்றால் என்ன?

அணு விரைவாக்கி. முன்னணு முதலிய மின்னேற்றம் பெற்ற துகள்களை விரைவாக்கும் கருவியமைப்பு. அணு ஆராய்ச்சிக்குப் பயன்படுவது.

53. அணுக்கரு மின்கலம் என்றால் என்ன?

இதில் துகளாற்றல் மின்னாற்றலாக மாற்றப்படுவது.

54. அனுப்பிளவு என்றால் என்ன?

அணுக்கரு வினையில் கன அணுக்கரு இரு சம துண்டு களாகச் சிதைத்து அளப்பரிய ஆற்றலை அளிப்பது (அணுக்குண்டு).

55. அனுப்பிளவு ஆய்வு முதல் அறிவிப்பு எப்பொழுது வெளியாயிற்று? இதனுடன் தொடர்புடைய அணு

இ.9.