பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/135

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

133சுற்றிவருகின்றன. அணுவிலுள்ள முன்னணுக்களின் நேர் மின்னேற்றமும் அதைச் சுற்றிவரும் மின்னணுக்களின் எதிர் மின்னேற்றமும் சமம். எனவே, ஓரணு நடுநிலை மின்னேற்றமுள்ளது. அணுநிறை முழுதும் கருவினா லேயே ஏற்படுகிறது.

83. அமெரிக்க அணு நீர்மூழ்கிக் கப்பல் எப்பொழுது விடப்பட்டது?

நாட்டிலஸ் என்னும் பெயருடைய இக்கப்பல் 1954இல் விடப்பட்டது.

84. ஒரு தனிமத்தின் அரைவாழ்வுக்காலம் என்றால் என்ன?

ஒரு மாதிரியிலுள்ள கதிரியக்க ஒரிமத்தின் (ஐசோ டோப்பு) செம்பாதி சிதைய ஆகும் காலம். எ-டு. ரேடி யத்தின் அரைவாழ்வுக் காலம் 1620 ஆண்டுகள்.

85. தலைசிறந்த இந்திய அணுவிஞ்ஞானி யார்?

டாக்டர் ஹோமி பாபா.

86. அவர் பங்களிப்பின் சிறப்பென்ன?

1. அணு ஆராய்ச்சியை அமைதிக்காகப் பயன்படுத்தி இந்தியா ஒரு அணு வல்லரசாக உருவாக உதவியவர்.

2. விண்கதிர் ஆராய்ச்சி செய்தவர். மீசான் என்னும் துகளுக்கு அப்பெயரை வழங்கியவர் இவரே. இத்துகள் தொடர்பாக அவர் கண்டறிந்த உண்மை பின்வருமாறு: ஐன்ஸ்டீன் சார்புக் கொள்கைக்கு இத்துகளில் ஆய்வுச் சான்று உள்ளது.

3. வானொலி அறிவியல், நுண்ணுயிரியல், கதிரியல் வானியல், மின்னணுவியல் முதலிய துறைகள் வளரப் பெரிதும் ஊக்குவித்தவர்.

87. இந்திய அணு ஆற்றல் ஆணையம் எப்பொழுது நிறுவப் பட்டது? அதன் முதல் தலைவர் யார்? 1948இல் நிறுவப்பட்டது. அதன் முதல் தலைவர் டாக்டர் ஹோமி பாபா.

88. இந்தியாவில் அமைக்கப்பட்ட மூன்று அணுஉலைகள் யாவை?

ஆஸ்பரா, சிரஸ், சர்பனா.

89. முதல் அணு ஆற்றல் நிலையம் இந்தியாவில் எப்பொழுது