பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/146

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

144

உராய்வுக் கோணம் உராய்வு விசை உராய்வு விதிகள் உருகிகள் உருக்குறைபாடுகள் உருநோக்கி உருப்பெருக்கம் உருமாற்றி உலர்நகலி உள்ளிட நிகழ்ச்சி உள்ளுறை வெப்பம் உற்பத்தி அணுஉலை

உறை கலவை உறைநிலை உறைபனி உறைபனிக்கட்டு ஊடகம் ஊசல் நீளம் ஊர்தி அலை எக்ஸ்கதிர் எக்ஸ்.கதிர்வீச்சு எக்ஸ்ததிர் மூலங்கள் எக்ஸ்.கதிர் வானியல் எட்டப்பார்வை

  1. T# !-- எடைமிகு நிலை எடையின்மை நிலை எதிர்ஏற்றத் துகள் எதிர்ஏற்றப்பொருள் எதிர்த்துகள் எதிர்மின்வாய்க்கதிர் எதிர்முழக்கம் எதிரொலி எதிரொலிப்பான் எதிரொலிக்கூடம் எதிரொலியால் இடமறிதல் எம்.எஸ்.கேமுறை எரிபொருள் மின்கலம் எந்திரம் எந்திரவியல் எந்திர இலாபம் எற்பி


23

23

23

38

65

110

62

65

103

105

44

128

46

46

32

32

57-58

27

107

76

77

77

76

64

20

24

24

141

14?

137

90

82

81

82

82

82

| 0

105

38

38

24

34

எய்சன்பர்க் ஐயப்பாட்டு நெறிமுறை 123

ඉ-5 72 ஐரின் 74 ஐன்ஸ்டின் 9,1070,73 ஐன்ஸ்டின் எண் 70 ஐன்ஸ்டினியம் 70 ஐன்ஸ்டின் கடிகாரப் பெட்டி 73 ஐன்ஸ்டின் கொள்கை, இடம் 71 ஐன்ஸ்டின் கொள்கைக்கு அறைகூவல் 71 ஐன்ஸ்டின் கொள்கை நாற்பருமன் 71 ஐன்ஸ்டின் சமன்பாடு 70 ஐன்ஸ்டின் சார்புக்கொள்கை 71-72 ஐன்ஸ்டின் முதல்விளக்கம் 72 ஐன்ஸ்டின் விண்ணகம் 72 ஒத்ததிர்வு 110 ஒமேகா - கழித்துகள் 136 ஒருங்கிணைச்சுற்று 119 ஒருசீர் முடுக்கம் 41 ஒலி 79 ஒலித்தடை 84 ஒலிப்பண்புகள் 79 ஒலிப்பகுப்பு 80 ஒலிபரப்பு 108 ஒலிபெருக்கி . 101 ஒலிமானி 80 ஒலிமீட்பு 82 ஒலிமுழக்கம் 84 ஒலி விரைவு 79-80 ஒளி 55-56 ஒளி இயக்கம் 56 ஒளி இருமுனைவாய் 121 ஒளி உமிழ்கலம் 124 ஒளி உமிழ்திறன் 124 ஒளி ஏற்றச்செறிவு 66 ஒளிக் கருவிகள் 63 ஒளிச் சிதறல் 67 ஒளிச் செதுக்கல் 103 ஒளி நகலி 121 ஒளிபரப்பு 108 ஒளிபிரதிபலித்தல் 57 ஒளிபிரதிபலித்தல் விதிகள் 57 ஒளிமானி 103