பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/147

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

145

ஒளி மின்கலம் ஒளிமின்சாரம் ஒளி மின்விளைவு ஒளிமின்னணு வில்லை ஒளிமுடிப்பு ஒளிமையம் ஒளி விலகல் ஒளிவிலகல் விதிகள் ஒளிவிலகல் எண் ஒளிவிலகல் எண்மானி ஒளிவிலகல்மானி ஒளிவிலகுதிறன் ஒளியன் ஒளியன் கருவியமைப்புகள் ஒளியனியல் ஒளியாண்டு ஒளியன் இயல்புகள் ஒளியின் விளைவுகள் ஒளிர்அளவு ஒன்றுபடுபுலக்கொள்கை ஒக்கன்

ஓசை ஓப்பன் ஹெய்மர்

ஒம்

ஓம் விதி

ஒரிமம்

ஒல்ட்மானி ஒல்ட்டாமானி

فاساناة

கட்டப்படம் கட்டவிழ் மின்னணு கட்டவிழ் ஆற்றல் கட்டிட ஒலியியல் கடத்தல்

கடத்தி

கடத்தும்திறன் கடினக் காந்தப் பொருள்கள் கண்ணாடிவில்லை கண்கட்டு எண் கணித மாதிரிகள் கணிதமேதை இராமானுஜம் கணிப்பொறி

124

118

70

124

103

59

57

57

62

62

57

57

138

118

117

56

57

57

62

140

136

82

131

10

88

135

100

100

91

91

119

119

80

51

51

51

113

59

127

73

123


கனு

கனு, எதிர்

கதிர்வீச்சு கதிர்வீச்சு எண்ணி கதிர்வீச்சு வேதியியல் கதிர்வீசல் கதிரவன் மறைவு கதிரவன் மின்கலங்கள் கதிரியக்கம் கதிரியக்கத் தனிமங்கள் கதிரியல் கதிரியல் சாளரம் கதிரியல் தொலைநோக்கி கதிரியல் பகுப்பு கதிரியல்மாளி

கப்பி

கப்பித்தொகுதி கப்பியும் பட்டையும் கம்பிவடத் தொலைக்காட்சி sf 14 கரிக்காலக் கணிப்பு கரிகோல்கள் வேலை கருதுகோள் துகள் கருந்துளை கரும்பொருள் கரும்பொருள் கதிர்வீச்சு கருவொளி

கரையம்

கலவையாக்கி கலிலியோ கலோரிமானி கவர்துகள்

கவரகம்

கன்கார்டி

கனற்சி

காக்ராப்ட்

காட்சிநாடா காட்சிப் பதிவுப் பெட்டி காட்சிப் பெட்டகப் பதிவு காந்த அச்சு காந்த அழுத்த வேறுபாடு காந்தஏற்புத்திறன்

68

69

74

74

74

51

70

119

74

74

74

75

75

74

75

25

25

25

109

134

79

130

137

141

78.141

78

79

48

12.28

53

137

99

85

48

  1. 36
  1. 09

{09

109

112

114

114