பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/149

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

147

கேள்திறன் வரம்புகள் கேள்மானி கைத்தொலைபேசி கொதித்தல் கொதிநிலை கோல்ராச்சு விதி கோரியாலி விசை கோவை கோளஆடி கோளமானி

சக்காரியாஸ் சந்திரசேகர் சமஅலைவுநேரம், ஊசலின் சமதள ஆடி சமநிலை சமநீர் எடை சமன்பாடு சாமர்பீல்டு சாமுவேல் காடட்சிமிட் சாய்தளம் சாய்வுக்கோணம் சார்பு சார்லஸ் விதி சாளரம் சிதம்பரம் டாக்டர் சிப்பனண் சிப்பக் கொள்கை சிப்பத்தாவல் சிப்பநிலை சிப்பநிற இயக்கவியல் சிப்பப் புள்ளிஇயல் சிப்பம் சிப்பவிசை இயல் சிவிங்கர் சினெல் விதி சீபெக் விளைவு சீமன் ஆற்றல் சீமன் விளைவு சீராக்கி சுவடறிதனிமம் சுழல்

சுழல்நோக்கி

81

81

101

47

48

96

33

58

2?

63

27

58

26

53

138

140

25

11

50

122

134

139

139

139

139

138

139

138

139

140

69

96

116

117

129

134

129

40


கழல் கவராயம் சுழல் காந்தவீதம் சுழலாழி

சுழலியன் சுழிப்பு மின்னோட்டம் சூங் டியோ லி சூம்வில்லை செந்தழல் அளவை செந்தழல்நோக்கி செந்தழல்மானி செந்தழல் மின்விளைவு செய்முறை வழி செலுத்துங்கருவி சேயனு சொல்செயல்முறையாக்கி சோனார் டாப்ளர் விளைவு டயாப்டர் டால்டன் ஆவியழுத்த விதிகள் டிண்டால் விளைவு டி புரோக்கிளி அலைநீளம் டி பை-கக்கல் கொள்கை டிசல் டெல்லா போர்ட்டா டேன்.பி

டொமன்கா

தடம்மாற்றி தடையளிப்பி

தடுப்பி

தடுவாய்

தராசு

தராக வில் தளமட்டமானி

தனி

தனிஊசல்

தனி.எந்திரம்

தாம்சன் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் தாமஸ் கிரகாம் தாழ்வழுத்தம் திங்கள் மறைவு திட்டஅழுத்தம்

$9.

40

116

39

129

87

140

69

78

78

78

78

110

128

123

80

42

66

22

65

135

9 Q

48

13

142

139

88

88

39

99

20

20

20

11

27

24

125

36

15

30

69

29