பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/153

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

151

மீவிரை மையவிலக்கி முக்கிய அச்சு முக்கிய குவியம் முகடு

முகில்கள்

முடுக்கம் முடுக்கம் ஆரவகை முடுக்கம் ஈர்ப்பு முடுக்கி முதல் அணுக்குண்டு முதல் துகள்முடுக்கி முப்பரும நோக்கி முர்ரே ஜெல்-மான் முழு அகப்பிரதிபலித்தல் முன்னேறு அலைகள் முறுக்கம் முறுக்குத்தராசு

முனை முனைப்படுஒளி முனைப்படுதல் முனைப்படுதிறன் முனையம் மூளை மின்வரையம் மெகாடன்குண்டு மென்குரல் மாடங்கள் மேரிகுயூரி மைக்கல்சன்-மார்லி மைக்கல் பாரடே மையநோக்கு விசை மையவிசை விலக்கி மையவிலக்கு விசை மோஸ்லி

யங் எண்

யுகாவா யுகாவாவிசை யுரேனியம்-235 ரிச்சர் பெயின்மன் ரூதர்போர்டு ரூதர்போர்டு கொள்கை லிஜாசஸ் உருவங்கள் லெப்டான் அறிமுகம் லென்ஸ் விதி


41 லேசர்

59 லேப்லாஸ் திருத்தம்

58 லைட் குவாண்டம்

81 லைசி மெயிட்னர்

31 லோரன்

34 வட்ட இயக்கம்

34 வட்டுச் சங்கு

34 வரம்பிடம்

34 வரம்பு மின்னோட்டம்

131 வரிச்சுற்று

136 வலையமைப்பு

69 வலையமைப்பு நிகழ்ச்சி 136.138 வழியலகுகள்

61 வழிவரைபடம்

65 வளி

26 வளி இயக்க விதிகள்

26 வளி விதிகள்

91 வளைவு மையம்

103 வன்கதிர்வீச்சு 104,138 வாட்சன்

138 வாட்

91 வாட்மணி

105 வாட்டம்

131 வாட்டுமானி 83-84 வாயில் மின்னோட்டம்

74 வால்ஸ்டன் முப்பட்டகம்

57 வான் ஆட்டோ கிரிக்

9.4 வான்ஹெல்ம்

37 வானிலை

37 வானிலை இயல்

37 வானிலை முன்னறிவிப்பு

127 வானொலி அலை

20 வானொலி அதிர்வெண் அலை

137 விசை

128 விசை இயக்கக் கொள்கை

130 விசை இயக்கவியல்

138 விசை மிதிவண்டி 76.124,130 விசை வீதம்

132 விசையாழி

38 விசையாழி இயற்றி

136 விடுபடுவிரைவு

94 விடுவிப்புக்கருவி

120

82

73

{30

123

36

101

123

9 4

93

110

110

12

18

18

58

78

136

88

89

40

89

119

69

28

49

30

30

30

108

107

22

38

40

38

23

41

41

40

39