பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/154

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

152

விண்கதிர்கள் விண்பின்னணிக் கதிர்வீச்சு விம்மல்கள்

விரவல்

விரவல் எக்கி விரிவுமானி

விரிவெண்

விரைவு

விரைவுமானி வில்லியம் கில்பெர்ட் வில்லியம் ஹர்ஷல் வினாடி ஊசல் விளிம்பு விளைவு வீட்சன் சுற்று

வீச்சு வீச்சுப் பண்பேற்றம் வீழ்பொருள் வீழ்பொருளியல் வெண்ஒளிர்வு வெப்பஅயனி வெப்ப இயக்கவியல் வெப்ப இயக்கவியல் விதிகள் வெப்ப எண் வெப்ப ஏற்புத்திறன் வெப்ப ஓட்டம் வெப்பம் கடத்தும் திறன் வெப்பக்குடுவை வெப்பச்சுழற்சி வெப்பம் வெப்பத்தகைவு வெப்பநிகழ்வுகள் வெப்பம், உருகுதல் வெப்பம் பரவும் முறைகள் வெப்பம் கனற்சி வெப்பம் தோன்றுதல் வெப்பம், நீர்த்தல் வெப்பம் படிகமாதல்


77

78

84

18

18

26

53

33

101

117

75

27

66

88

108

108

42

42

104

96

49

49

52

52

43

51

51

51

43

53

45

44

51

43

44

44

44

வெப்பம் பிரிகை வெப்பமாற்றி வெப்ப மின்னிரட்டை வெப்பநிலை வெப்பநிலை அளவுகோல் வெப்பநிலை எண் வெப்பநிலை. குறைந்த வெப்பநிலை, தனி வெப்பநிலைமானி வெயின்

வெர்னியர் வெளிக்கவரல் வெளிக்கவரல் வெப்பம் வெளிக்கவரி

வெற்றிடம் வெற்றிடம் தேக்கி வேலை

ஜார்ஜ் தாம்சன் ஜான் உலன்பக் ஜான் ஹெர்ஷல்

ဒွတ္သ5) ဓါ) ஜூல்-கெல்வின் விளைவு ஜூல் மாறிலி

ஜூல் விதி ஜூலியன் சிமர் சிவன்கர் ஜேம்ஸ் கிளார்க் ஜேம்ஸ் சாட்விக் ஜேம்ஸ் வாட் ஸ்டான்போர்டு நீள்சார் முடுக்கி ஹபிள் வானத் தொலைநோக்கி ஹாட்ரன்

ஹக் விதி

ஹெர்ட்ஸ்

ஹெர்மன் ஹென்ஸ் லிபர்சே ஹென்றி விதி ஹென்றி ஹெர்ஷல்

SMAMAAASAAAAS AAAAAMMMMS

10.50

50

50

50

138

19

125

102

137

78

136

20

111

49

64

53

70