பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/85

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

83சுவர்களில் மோதி மீண்டும் குறைந்த வீச்சு அலைகளாக ஒன்றன்பின் ஒன்றாக கேட்போரின் காதை அடையும். இறுதியாக இவை வலுவிழந்து கேட்க இயலாத அளவுக்கு மாறும். இந்நிலையில் அறையில் பேசுவதைப் புரிந்து கொள்ள இயலாது. இதுவே எதிர்முழக்கம்.

34. இதன் நன்மை யாது?

இசையரங்குகளிலும் திரையரங்கிலும் ஒரளவுக்கு இந்நிலை இருந்தால், ஒலி இனிமை இருக்கும்.

35. அதிர்ச்சிஅலை என்றால் என்ன?

மீஒலி நிலையில் பாய்மம் அல்லது வீழ்பொருள் ஒன்று செல்லுகின்ற பொழுது இந்நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது. மின்னல்தாக்கு, குண்டுவெடிப்பு முதலிய அலைக்கழிவுச் செயல்களாலும் இவ்வலை உண்டாகும்.

36. நெட்டலைகள் என்றால் என்ன?

அலைவு இயக்கம். இதில் ஆற்றல் மாறுகை, திசை போலவே ஒரே திசையில் ஊடக அதிர்வுகள் இருக்கும். எ-டு ஒலி அலைகள்.

37. உரப்பு என்றால் என்ன?

வீச்சு அதிகமானால் ஒலி அதிகமாகும்; குறைந்தால் ஒலி அதிகமாகும். நேர்விதப் போக்குள்ள இந்த ஒலியே உரப்பு. ஒலியின் பண்பு ஆகும்.

38. இழுவிசைமானி என்றால் என்ன?

ஒலியின் எடுப்பை அளக்குங் கருவி.

39. வெண்ணிரைச்சல் என்றால் என்ன?

வெடிப்பிரைச்சல் ஆகும். செய்தித்தொடர்பு வழிகளில் கம்பிகளிலுள்ள மின்னணுக்களில் வரம்பிலா அசைவினால் இது உண்டாகிறது.

40. இதன் பயன் யாது?

கணிப்பொறி விளையாட்டுகளில் இது நன்முறையில் பயன்படுகிறது.

41. மென்குரல் மாடங்கள் என்றால் என்ன?

சில கட்டிடங்களில் கீழ்த்தளத்தில் சிறிய ஒலியை எழுப்பினாலும், அதன் எதிர்முனைகளில் அது