பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-கணிதம்.pdf/181

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

179

இயற்கணித வகை 20 இராமானுஜன் முற்றொருமைகள் 34 இயற்கணித வடிவியல் 20 இராமானுஜன் விருது 37 இயற்றி 72 இராமானுஜனும் ஐன்ஸ்டினும் 35 இயல்நிலைப் பரவல் 130 இராமானுஜனும் கனவும் 33 இயல் வடிவம் 107 இராமானுஜனும் கஸ்தூரிரங்க இரட்டை 114 அய்யங்காரும் 34 இரட்டைச் சார்பு f இராமானுஜனும் பித்தகோரசும் 33 இரட்டைத் தொகையீடு 10 இராமானுஜாச்சாரியார் 30 இரட்டைப்படை எண் 83 இரு கணங்களின் சேர்ப்பு 忆 இரட்டைப்புள்ளி 54 இரு சம தளமுகி 66 இராகவன் எஸ். 39 இரு சம பக்க முக்கோணம் 149 இராதாகிருஷ்ண அய்யர் 31 இரு சம வெட்டி 96 இராபர்ட் ஆர்கஸ்ட் 42 இரு தள முக்கோணம் 149 இராய் பி. சி. 30 இருப்புச் சமன்பாடு 101 இராமச்சந்திர ராவ் 31 இரு பதின்முகப்பன்மக்கோணம் 148 இராமச்சந்திரன் கே. 39 இரு பருமன் 74 இராமானுஜன் 28 - 39 இரு பொருள் நிலை 156 இ. அரிய கருவூலங்கள் 38 இருமாறி 19 இ. அருங்காட்சியகம் 38 இரோடஸ்தனிஸ் 40 இ. அனைத்துலக நூற்றாண்டு இரோடஸ்தனிஸ் சல்லடை 40 விழா மாநாடு 38 இரு வட்ட இடைக்கோணம் 143 இ. ஆராய்ச்சித் தாள்கள் 35 இலக்கத்தின் பயன் 80 இ. இதழ் 37 இலக்கம் 80 இ. இயல்புகள் 29 இலண்டனில் இராமானுஜன் பணி 33 இ. இயற்கைக் கணித அறிவு 34 இலய்பினிட்ஸ் 40, 41, 165 இ. கணிதக் கழகம் 36 இலாக்ராஞ்சி 165 இ. கருதுகோள் 34 இலாப்லாஸ் 43 இ. குடும்பத் தெய்வம் 33 இலாப்லாஸ் சமன்பாடு 103 இ. நிலையம் 36 இலாரண்டஸ் பிட்செரால்டு இ. நிறுவனம் 36 சுருக்கம் 175 இ. நூற்றாண்டு விழா 36 இனம் 100 இ. நூற்றாண்டு விழா மாநாடு 38 ஈரடி மடக்கை 122 இ. தற்கொலை முயற்சி 34 ஈரடி மானக்குறிகை 95

இராமானுஜன் பற்றி நேரு 36 ஈரடிமானம் 95