பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-கணிதம்.pdf/185

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

183

கூம்பின் வகை 64 கூம்பு 64 கூம்புவரை 67 கூற்று 154 கூறு 162 கூறுவெளி 162 கெண்டால் முறை 174 கெழு 55 கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் 35 கைவர்க்க ஆய்வு {31 கைவர்க்கப் பரவல் 仍1 கோசெண்ட் 49 கோசெக் 50 கோசைன் 50 கோட்டில் அமையும் புள்ளி 96 கோடேஜண்ட் 50 கோண அளவி 22 கோணமானி 22

கோணம் 138 கோண முக்கோணவியல் 139 கோண வாய்பாடுகள் 169 கோத் 50 கோல் கவராயம் 22

கோல்டுபாக் வளையம் 41 -42, 157

கோவை 97 கோவை வகை 97 கோள இசைவுறு ஆயங்கள் 150 கோளகம் 139

கோளம் 149 கோளமுக்கோணம் 150 கோளமுக்கோணவகை 150 கோள வட்டத்துண்டு 149

கோனிஸ்பர்க் பாலச் சிக்கல் 151173 சதவீதப்பிழை 90

சதவீதம் 90 சதுர அணி 107 சமச்சீர் 44,60 சமச்சீர் அச்சு 134 சமச்சீர், சதுரத்தின் 50 சமச்சீர், சமபக்க முக்கோணச் 50 சமச்சீர் குலம் 129 சமச்சீரற்றது 60 சமத் தொடுகோட்டு அச்சு 58 சமத் தொடு வரைமையம் 58 சமநிலையாக்கி 96 சமமதிப்பு 47 சமமின்மை 76 சமவாய்ப்பு அட்டவணை 162 சமவாய்ப்பு மாறிலி 162 சமவாய்ப்பு மாறிலி

வகைச் சமன்பாடு 100 சர் பிரான்சிஸ் ஸ்பிரிங் 31 சர் ரோஜர் பெவன்ராசின்

பங்களிப்பு 44 சராசரி 91 சராசரி வகை 91 சராசரி விதி 173 சராசரி விலக்கம் 91 சரி ஈவு 78 சரியிலா ஈவு 78 சரிவகம் 64 சரிவக விதி 64 சரிவுக் கோணம் 147 சாட்விக் 30 சாய்கரம் 71 சாய்கோணம் 146 சாய்சதுரம் וך சாய்முக்கோணம் 142