பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-புவியியல்.pdf/158

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

156 அண்டார்க்டிக் பெருங்கடல் ஆராய்ச்சிக் கொள்கை 91 அண்டர்ர்க்டிக் பெருங்கடல் ஒலிகள் 90 அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம் 100 அண்மைக்கால ஊழிப் பிரிவுகள் 28 அணைக்கட்டுகள், அமெரிக்கா 11 அணைக்கட்டுகள், இந்தியா til அணைக்கட்டுகள், சீனா 111 அணைக்கட்டுகள், ஜப்பான் 1邸 அணைக்கட்டுகள், ஸ்பெயின் 13 அம்போல்டு 67 அமிர்திய சென் 134 அமுண்ட்ன்சன் 90 அமெரிக்க விந்தை 148 அயல்நாட்டு வணிகம் 137 அர்னிசன் 93 அலாக் 95 அலெக்சாண்டர் ஹம்போல்ட் 10 அலைமுகம் 40 அற்றுப்போன எரிமலை 62 அறிவியல் - தொழில் ஆராய்ச்சி மன்றம் 101 அன்பங்க்ராப்ட் 83 அனைத்துலக இந்தியக் கடல் ஆராய்ச்சித் திட்டம் 152 அனைத்துலக இந்தியக் கடல் ஆராய்ச்சித்திட்டம் நிறைவேறிய முறை அனைத்துலக இந்தியக் கடல் ஆராய்ச்சித் திட்டச் சிறப்புகள் 153 152-153 அனைத்துலகக் கடல் ஆராய்ச்சித் திட்டங்கள் 99 அனைத்துலக் கடல் கண்காட்சி 14 அன்ைத்துலகக் கடல் விழா 103 அனைத்துலக நாட்கோடு 37 ஆசியாக் கண்டத்தின் சிறப்பியல்புகள் 53 ஆசியப் பாலைவனங்கள் 108 ஆசியா பரப்பு 52 ஆசியா பெரிய கண்டம் 52 ஆசியாவின் இயற்கைத் தாவரங்கள் 107 ஆசியாவின் இயற்கைப் பிரிவுகள் 52 ஆசியாவின் இயற்கைத் தாவரப் பிரிவுகள் 07 ஆசியாவின் தீவு நாடுகள் 52 ஆசியாவின் மக்கள்தொகை 144 ஆசியா வேறுபாடுகள் நிறைந்த கண்டம் 54 ஆண்டிரிக்ஸ் 140 ஆண்டின் வகைகள் 34 ஆந்திரப் பல்கலைக்கழகம் 100 ஆப்ரகாம் காட்லாப் வெர்னர் 2268 ஆர்க்டிக் 51 ஆர்க்டிக் கடல் நீரோட்டங்கள் 95 ஆர்க்டிக் கனிவளம் 94 ஆர்க்டிக்கின் சுற்றுலாப் பகுதிகள் 94 ஆர்க்டிக் பகுதி 94 ஆர்க்டிக் பெருங்கடல் 80 ஆர்க்டிக் பெருங்கடல் பகுதி ஆறுகள் 94 ஆர்டோவிசியன் 27 ஆல்பிரட் வேக்னர் 2552 ஆல்ஜின் 104 ஆலிகோசீன் 28 ஆவிசென்னா 20 ஆழ்கடல் சமவெளி 84 ஆழ்கடல் மீன்பிடிப்பு 131 ஆற்றின் பயன்கள் 47 ஆற்றின் மூன்று நிலைகள் 47 ஆற்று அரிப்பினால் தோன்றும் நிலத்தோற்றங்கள் 48 ஆற்றுநீர் மூலங்கள் 45 45 للارجل ஆறுகள் வளைந்து செல்லுதல் 46 ஆறுகளின் போக்கு 45