பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-புவியியல்.pdf/159

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


இடங்கள் குறித்தல் 伦一飞 இடி 44 இந்திய ஆறுகள் 124-128 இந்திய ஆறுகளின் சிறப்பியல்புகள் 24 இந்திய இறக்குமதிகள் 136 இந்திய ஏவுகலங்கள் 141 இந்திய ஏற்றுமதிகள் 136137 இந்தியக் கடல் ஆய்வுத்திட்டம் 99 இந்தியக் கடல் ஆய்வுத் திட்ட நோக்கம் 99 இந்தியக் கடல் ஆராய்ச்சிக் கண்டுபிடிப்புகள் 96-97 இந்தியக் கடல் ஆராய்ச்சித்திட்டம் 95 இந்தியக் கால்வாய்கள் 16 இந்தியச் செயற்கை நிலாத் தொழில்நுட்பங்கள் 140-141 இந்தியத் தேசியக் கடல்நுட்ப நிறுவனம் 103 இந்தியத் தேசியத் தொலையறிவியல் முகமையகம் 102 இந்திய நிலநடுக்க ஆராய்ச்சி அமைப்புகள் 72 இந்திய நிலநடுக்கங்கள் 70 இந்திய நிலநடுக்கவியல் மண்டலங்கள் 71 இந்தியப் பசுமைப்புரட்சிக்குக் காரணமானவர்கள் 135 இந்தியப் பீடபூமி 53 இந்தியப் புவி அமைப்பியல் அளவை72 இந்தியப் பெருங்கடல் 80 இந்தியப் பெருங்கடலை ஆராயக் காரணங்கள் 96 இந்தியப் பெருங்கடல் ஆராய்சித் திட்டம் 95.96 இந்தியப் பெருங்கடல் ஆறுகள் 94 இந்தியப் பெருங்கடல் கனிவளம் 96 இந்தியப் பெருங் ம் சோவியத்துக் கப்பல் ஆராய்ச்சியும் 96 157 இந்தியப் பெருங்கடல் நீரோட்டங்கள் 95 இந்தியப் பெருங்கடல் முதல் பயணம்95 இந்திய வானவெளி ஆராய்ச்சி மையம் 139–140 இந்திய வானவெளி முயற்சிகள் 140 இந்திய வானியல் துறை 72 இந்தியா, அண்டைநாடுகள் 119 இந்தியா, அமைப்பு 118 இந்தியா, அமைவிடம் 18 இந்தியா, அனல்மின் நிலையங்கள் 130 இந்தியா, இயற்கைத் தாவரங்கள் 128 இந்தியா, இயற்கைப் பிரிவுகள் 24 இந்தியா, எல்லைகள் 119 இந்தியா, ஐந்தாண்டுத் திட்டங்கள் 34 இந்தியா, சமயங்கள் ፲፱8-119 இந்தியா, செழிப்பான மாநிலங்கள் 21 இந்தியா, தனிச்சிறப்பு 124 இந்தியா, தாதுக்கள் 129 இந்தியா, துணைக்கண்டம் 119 இந்தியா, தொழில்கள் 137-141 இந்தியா, நிலக்கரி உற்பத்தி 130 இந்தியா, நிலவளம் 伦3 இந்தியா, நீர்மின் திட்டங்கள் 130 இந்தியா, நீர்வளம் 128 இந்தியா, பயிர்வகைகள் 130-131 இந்தியா, பரப்பளவு 118 இந்தியா, புவிஇயல் பிரிவுகள் 119 இந்தியா, பெட்ரோலியம் 130 இந்தியா, பொருள்வளம் 134-137 இந்தியா, பொருளியல் அறிஞர்கள் 134 இந்தியா, பொருளியல் குறிகாட்டிகள் 34 இந்தியா, போக்குவரத்து 145 இந்தியா, மக்கள் தொகை 141 இந்தியா, மாநிலங்கள் 119 இந்தியா மீன்பிடிக்கும் தொழில்கள் 131 இந்தியா, முதல் அணுநிலையம் 128 இந்தியா, முன்னேறிய தொழில்நுட்பத் துறைகள் 139