பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-புவியியல்.pdf/160

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


158 இந்தியா, வேளாண் சிக்கல்கள் 130 இந்தியாவின் காலநிலை வகை 132 இந்தியாவின் நான்கு பருவகாலங்கள் 132-133 இந்தியாவின் மூன்று தொழில்கள் 37 இந்துநதி 45 இமயமலைச் சிகரங்கள் 它特 இமயமலைத் தொடர்கள் சிறப்புகள் 它1-伦2 இமயமலைத் தொடர்கள் வகை 21 இமயமலைப் பிரதேசப் பிரிவுகள் 120 இமயமலைப் பிரதேச மாநிலங்கள் 120 இயலுமைக் கொள்கை 10-11 இயற்கை எரிவளி 128 இயற்கைத் தேய்வு 55 இயற்கைத் தேய்வில் அலைகளின் வேலைகள் 55 இயற்கைத் தேய்வில் ஆற்றின் வேலைகள் 55 இயற்கைத் தேய்வில் காற்றின் வேலைகள் 55 இயற்கைத் தேய்வில் பணியாறுகளின் பணிகள் 55 இயற்கைப் புவி அமைப்பியல், இலக்கணம் 23 இயற்கைப் புவி அமைப்பியல் பிரிவுகள் 23 இயற்கைப் புவிஇயல், இலக்கணம் 12 இயற்கைப் புவிஇயல் பிரிவுகள் 12-13 இயற்கை வரலாறு 21 இயற்கை வளங்கள் 128 இயற்பியல் சிதைவுக் காரணிகள் 54 இரட்டைமுறைத் தந்தி 89 இரவுபகல் ஏற்படல் 34 இரும்புத் தொழிற்சாலைகள் 138 இருப்புப்பாதை வகைகள் 145 இருப்புவழி மண்டலங்கள் 146-147 இன்சட் 140 இன்மார்சட் 101 உச்சிமுதல் அடிவரையுள்ள உயரமான மலை 58 உணவுப் பயிர்வகைகள் 131 உயர்ந்த மலைகளில் பனிபடிதல் 58 உயரக்கோடு 37 உயிர்க்கோளம் ! 17 உயிர்க்கோளம் II T உயிர்வளி 40 உயிரியல் சிதைவுக் காரணிகள் 55 உயிரிலாக் காலம் 27 உரஉற்பத்தி ஆலைகள் 138 உருமாறுபாறைகள் 58 உலக அளவில் நிலநடுக்கங்கள் 79 உலக உருண்டை 14 உலகப் பனிக்கட்டியிலுள்ள நீர் 94 உலகப் பாலைவன வகை 108–109 உலகம் வெப்பமடைதல் 148 உலக வானிலை நடைபெறும் இடம் 40 உலகிலுள்ள அணைக்கட்டுகள் 11 உலகிலுள்ள ஆழமான ஏரிகள் 13 உலகிலுள்ள ஆழமான குகைகள் 5 உலகிலுள்ள தீபகற்பங்கள் 57 உலகிலேயே உயர்ந்த பீடபூமி 53 உலகிலேயே பெரிய துணைக்கடல் 81 உலகிலேயே மிகப்பெரிய கடல் 120 உலகின் ஆழ்கடல் அகழிகள் 82 உலகின் உயர்ந்த மலைகள் 57 உலகின் உயிரின வகைகள் 147 உலகின் சிறந்த நதி 47 உலகின் நெல்வகைகள் 132 உலகின் பணியாறுகள் 49.50 உலகின் பெரிய ஆராய்ச்சிக்கூடம்92 உலகின் பெரிய தீவு 56 உலகின் பெரிய மலைகள் 57 உலகின் மண்டலங்கள் 33 உலகின் மிகச்சிறந்த ஊட்டக்கடல் 81