பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-புவியியல்.pdf/164

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

162 குக் 90.95.98 குடிபெயர்ச்சிக்குரிய காரணிகள் 109 குடிபெயர்ச்சி நிலைகள் 143 குருநர் 82 குவியர் கொள்கை 23 குழாய்க் கிணறுகள் 115 குறுக்குக் கோட்டு இயல்புகள் 36-37 குறுக்குக்கோடு 36 கூரைவிழுதுகள் 59 கூஸ் 99 கேமோ 31 கேன்ட்கேணி 95 கொலம்பஸ் 988 கோதாவரி 46 கோதாவரியின் சிறப்புகள் 126-127 கோப்பர்னிகஸ் S1 கோய்னா நிலநடுக்கக் காரணிகள் 70 கோய்னா நிலநடுக்கக் குழி 70 கோய்னா நிலநடுகதக்தில் தப்பியவை 71 கோய்னா நிலநடுக்கம் 70 கோஸ் 155 கோவை நிலநடுக்கம் 70 சண்முகம் ஆர்.கே 134 சத்தபிரபா நீர்ப்பாசனத்திட்டம் 17 சந்திரசேகரன் சி 141 சம இரவுப் பகல் நாட்கள் S4 சமவெளி 56 சமனவிசைகள் 19 சரளைமண் இயல்புகள் 106 சலவைக்கல் உண்டாதல் 58 சாம்பல்நீர்ப் பாசனத்திட்டம் 仍 சார்பிலாக் காலமறி நுணுக்கம் 25 சார்புக் காலமறி நுணுக்கம் 25 சார்லஸ் தாசானி 30 சார்லஸ் லையல் 22 சிண்டர் 52 சிதைவு 54 சிதைவுக் காரணிகள் 54 சிதைவின் வகை 54 சிந்துவின் சிறப்புகள் 125 சிறிய பெருங்கடல் 81 சீனா நிலநடுக்கம் 71 சுவாமிநாதன் எம் 135 சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிலையம் 134 சுழல் கவராயம் 15 சுழல்நோக்கி 15 சுழற்சிக் கொள்கை 87 சுற்றுலாத் தொழில் 138 சுனாமிகள் 78 சூழ்நிலைக் கொள்கை 10 செம்மண் இயல்புகள் 106 சேலன்ஜர் 95 சைலூரியன் 27 சைபீரியா தட்பவெப்பநிலை 42 சோனார் 15 சோனார் வேலைசெய்தல் 15 டகல்டார்பு 29 டயட்ஸ் 25 டார்சன் 11 டிராஸ் 103 டிரேக் 98 டிவோனியன் 27 டெல்டா 47 டெல்டாக்களை உண்டாக்கும் ஆறுகள் 48 டெல்டாநிலம் உண்டாதல் 47-48 டேவிஸ் 87 டேன் மெக்கன்சி 23 தக்கான ஆறுகள் 46 தக்காண பீடபூமி 123 தஞ்சைப் பெரிய கால்வாய் 115 தட்டமைப்பியல் கொள்கை 25.68 தட்டமைப்பியல் . கொள்கைச் சிறப்பு 22:26 தட்டுக்கட்டமைப்பியல் 76