பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-புவியியல்.pdf/166

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

164 நிலநடுக்க இயல்புகள் 74 நிலநடுக்கக் காரணிகள் 74 நிலநடுக்கக் கொள்கைகள் 72 நிலநடுக்கங்கள் ஏற்படும் இடம் 72 நிலநடுக்கங்களின் கட்டளவுகள் 73 நிலநடுக்கங்களின் செறிவு 75 நிலநடுக்கங்களின் பின்நிகழ்வுகள் 72 நிலநடுக்கங்களின் விளைவுகள் 75-76 நிலநடுக்கச் சேதஅளவு 73 நிலநடுக்கம் தாக்காத கட்டிடங்கள் 78 நிலநடுக்க நிகழ்வுகள் 74 நிலநடுக்க நேர அளவு 73 நிலநடுக்கம், இலக்கணம் 69 நிலப்பட அளவு 14 நிலப்படப் பயன் 14 நிலநடுக்க முன்னறிவிப்பு 78 நிலநடுக்க முன்னறிவிப்பு. அனைத்துலக அமைப்புகள் 78 நிலநடுக்க மையம் 73 நிலநடுக்க வகைகள் 72 நிலநடுக்க வீதம், பசிபிக் 72 நிலநடுக்க வீதம், மையத்தரைக் கடல் 72 நிலைப்பு நிலைக்கொள்கை 31 நீர்க்கோளம் 19 நீர்த்தோற்றக் கொள்கை 68 நீர்ப்பாசன முறைகள் ፲፱4 நீர்வழிக் கொள்கை 22 நீர்வழிப்போக்குவரத்து வகைகள் 146 நீர்வீழ்ச்சிகள் உண்டாதல் 114 நீர்வீழ்ச்சிகளின் பயன்கள் 114 நீரியல் சுழற்சி நிலைகள் 87 நீரின் பயன்கள் 111 நீள்வட்டம் , so நெட்ராவதி 46 நெடுக்குக்கோடு 35-36 நெருப்புப்பாறை 58 நேடோ 88 நேடோ நோக்கம் நேர்ஸ் நேரம் நைட்ரஜன் பஃபன் பக்ராநங்கல் படவீழ்த்தல் பண்டைய புவிஇயற்பியலார் பணப்பயிர்கள் பசிபிக் உள்நாட்டுக் கடல்கள் பசிபிக் கனிவளம் பசிபிக் தீவுகள் பசிபிக் நீரோட்டங்கள் பசிபிக் பற்றிய புதிய செய்திகள் பசிபிக் பெருங்கடல் பசிபிக் பெருங்கடல் ஆழம் பசிபிக் பெருங்கடல் ஆறுகள் பசிபிக் பெருங்கடல் பெயர்க்காரணம் படிதலால் தோன்றும் நிலத்தோற்றங்கள் படிவுப்பாறை பருவக்காற்று பருவக்காற்று வகை பருவங்கள் ஏற்படக் காரணங்கள் பருவமழைக்குரிய காரணிகள் பவளமலைத் தொடர் பனிக்கட்டி மூடியுள்ள உலகின் பகுதி பனிக்கட்டித் தகட்டின் தடிமன் பனிக்கண்டம் பனிக்காலம் பனிப்பாறை பனிப்பாறை உயரம் பனிப்பாறைத் தீமை பனிப்பாறை பிளவுவகை பனிப்பாறை மிகப்பெரியது பனிப்பாறை வகை 89 90 33 40 21 116 13 9 仍1 98 98 97 98 98 80 97 94 97 38 58 38 38 42 154 82 94 49 91 29 51 51 51 50 51 51