பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-புவியியல்.pdf/167

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

165 பணியாற்றின் சிறப்பு 48 பணியாற்றின் மேற்புற இயல்புகள் 50 பணியாற்றின் வகைகள் 48 பணியாற்றுப் படிதலும் நிலத்தோற்றமும் 51 பணியாறு 48 பணியாறுகள் இயக்கம் 49 பணியாறுகளின் வேலைகள் 51 பணியாறு தோற்றம் 48 பணியாறு நகரும் அளவு 49 பணியாறும் நிலத்தோற்றமும் 50 பாபா, ஹோமி S9 பாம்பா 46 பாம்பே ஹை 97 பாய்சன் 75 பார்க்கி நீர்ப்பாசனத் திட்டம் 116 பர்ட்டோலோடு டயஸ் 9 பாரதபுழா 46 பாரமானி 14 பார வரைவி 14 பாராகா நீர்ப்பாசனத் திட்டம் 仰7 பால், டாக்டர் 135 பால்போ 97 பால்மியா 70 பால்வழி S2 பாலியோசீன் 28 பாலைவன இயல்புகள் 111 பாலை உயிரினங்கள் 110 பாலைவனக் கப்பல் 110 பாலைவனங்கள் அதிகமுள்ள நாடு 110 பாலைவனங்களில் சிறியது 110 பாலைவனங்களில் பெரியது 110 பாலைவனச் சராசரி மழை 110 பாலைவனச்சோலை 110 பாலைவனம் அளவில் மாறுபடுதல் 110-11 பாலைவனம், இலக்கணம் 108 பாலைவனம் மிக வறண்டது 110 பாலைவன மண் இயல்புகள் 106 பாலைவன மணல் 111 பாறை 58 பாறை இயக்கம் 58 பாறைக்குழம்பு 67 பாறைத் தோற்றக் கொள்கை 68 பாறையடுக்கு 59 பாறைவகை 58 பாறைவழிக்கொள்கை 22 பிஎஸ்எல்வி 141 பியரி 95 பிரம்மபுத்திரா 45 பிரம்மபுத்திரா சிறப்புகள் 125 பில்ட்டவுன் மனிதன் 30 பிளவுகள் 77 பிளவுகளின்பொழுது - நிகழும் மாற்றங்கள் 77 பிளையோசீன் 28 பிளைஸ்டோசீன் 28 பீட்டர் வீழ்த்தல் 霍3 பீமா நீர்ப்பாசனத் திட்டம் 118 பீஸ் நீர்ப்பாசனத்திட்டம் 116 புதுப்பிக்கும் ஆற்றல் 148 புயல் 43 புரோபிஷர் 95 புவி 16 புவி அமைப்பியல், இலக்கணம் 21 புவிஅமைப்பியல் ஊழிகள் 27 புவிஅமைப்பியல் கருவிகள் 26 புவிஅமைப்பியல் கொள்கைகள் 25 புவிஅமைப்பியல் பிரிவுகள் 23 புவிஅமைப்பியலும் வானவியலும் 26 புவிஅமைப்பியலுடன் தொடர்புள்ள அடிப்படை அறிவியல்கள் 26 புவிஅறிவியல்கள் 9 புவிஇயக்கங்கள் 19 புவிஇயல் அணுகுமுறைகள் 11 புவிஇயல், இலக்கணம் ţi புவிஇயல் கொள்கைகள் 10