பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-புவியியல்.pdf/168

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

166 புவிஇயல் பிரிவுகள் 11 புவிஇயற்பியல் ஆண்டின் கண்டுபிடிப்புகள் 151 புவிஇயற்பியல், இலக்கணம் 30 புவிஇயற்பியல் நடுக்கோட்டு மண்டல ஆய்வகம் 92 புவி இயற்பியல் நிகழ்ச்சிகள் 32 புவிஇயற்பியல் நோக்கு 30 புவி உள்ளமைப்பு 18 புவிஎடை 18 புவிஒலிப்பி 15 புவிஒட்டில் ஆழமான இடம் 18 புவிஒட்டில் உயரமான இடம் 18 புவிஓட்டுவிசை உண்டாதல் 19 76 24 18 T புவிஓடுகள் தட்டுகள் புவிக்கடிகாரம் புவிக்காந்த ஆற்றல் புவிக்காந்தப்பரவல் புவிக்காந்தம் &2 புவிக்குழி ஆழம் 48 புவிக்கொள்கை 21 புவிச்சுழற்சியும் ஈர்ப்பும் 19 புவித்துகில்கள் 150 புவித்தொலைவு 16 புவித்தொழில்நுட்ப இயல் 30 புவிப்பண்புகள் 18 புவிமண்டலங்கள் 19 புவிமைய விண்ணகம் S1 புவியில் அதிகம் பனிபெய்யுமிடம் 44 புவியின் நீர்ச்சமநிலை 87 புவியின் பழங்காலத்தோற்றம் 18 புவியும் குகையும் 17 புவிவடிவத்தைக் கண்டவர் 17 புவிவடிவ இயல் 32 புவிவடிவம் 仍 புவிவயது 16 புவிவெப்பநிலை . 侣 புவிவேதிஇயல் 32 புள்ளிஇயல் ஆராய்ச்சி 11 பெண்ணாறு 46 பெத்தியாஸ் 95 பெரியதுணைக்கடல்கள் 90 பெருங்கடல் 80 பெருங்கடல்கள் பரப்பு 79-80 பெரும் நீர்ப்பாசனத் திட்ட எல்லை 117 பெரும்பவழப்பாறைத் தொடர் 59 பெரும்புயல் 43 பெருவெடிப்புக் கொள்கை 31 பெர்ன் ஹார்ட்வ் 10 பெர்னி 59.69 பெனிசில்வேனியன் காலம் 29 பேரண்ட்ஸ் 95 பேரி 95 பைரோலோபஸ் பியுரேட் 101 பொங்குகிணறுகள் 1314 பொங்குகிணறுகளின் பயன்கள் 14 பொதுப்புவிஇயல் 10 போக்குவரத்து வழிகள் 145-147 பெளவல் 57 மக்கள் அடர்த்தி 143 மக்கள்தொகை 141 மக்கள் தொகைப் புள்ளிவிவரங்கள் 141-142 மக்கள்தொகைப்பெருக்கக் காரணிகள் 142 மக்கள் மறுபார்வை 141 மக்கள் மீப்பெருக்கம் 141 மக்கள் மீப்பெருக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் வழிகள் 14] மக்கேட்டார் வீழ்த்தல் 飞 மகாநதி 46 மகாநதியின் சிறப்புகள் 126 மகாராஷ்டிர நிலநடுக்கம் 71 மண், இலக்கணம் 105 மண் உண்டாவதற்குரிய காரணிகள் 105 மண் தோற்றப் பிரிவுகள் 105