பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-புவியியல்.pdf/68

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 66 இதன் வேலை என்ன? ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லையில் புவி உள்பரப்பின் மின்னமைப்பை ஆராய்வது. இந்நுணுக்கம் பயன்படும் வேறு துறைகள் யாவை? எண்ணெய் ஆய்வு, புவி வெப்பத்துருவிகள், கற்கோள ஆய்வுகள், கனிவள ஆய்வு, நிலத்தடி நீர் ஆய்வு, பொறி இயல் புவி அமைப்பியல். இத்திட்டப் பணி எவ்வாறு செயற்படுகிறது? இதில் 600 நிலையங்கள் காந்த வழி துருவி அளவெடுப்புகளில் ஈடுபட்டுள்ளன.10,000 நிலையங்கள் ஈர்ப்பு ஆய்வுகளை மேற்க்கொண்டுள்ளன. நிலநடுக்க ஆய்வுகள் 800 கி. மீ. தொலைவுக்குத் திட்டமிடப் பட்டுள்ளது. இதில் 50 மின் அளவெடுப்புகளும் அடங்கும். (1993) ஓர் வலிய எரிமலையின் எழுச்சியாற்றல் எத்தகையது? நீர் வளிக் குண்டின் ஆற்றலை விட 300 மடங்கு ஆற்றல் அதிகம் கொண்டது. பியு-ஜியாமா என்பது யாது? ஜப்பானின் ஒயா ஒழியா எரிமலை, புனிதமாகக் கருதப்படுவது. சில குறிப்பிடத்தக்க எரிமலைகள் யாவை? 1. சாந்தோரினி - கிரீக் தீவு 2. மவுண்ட எட்னி - சிசிலி 3. அக்யூங் எரிமலை - பாலி, இந்தோனேஷியா. 4. இரசு - காஸ்டோரிகா. 5. காமகட்கா எரிமலை - காம்சட்கா 6. மிசாரா எரிமலை - ஜப்பான் 7. டால் எரிமலை - மணிலா 8. மவுண்ட் எலினா - அமெரிக்கா. எரிமலைத் தொடர்பாக நிம்பஸ்-2 வேலை என்ன? இது அமெரிக்க வானிலை நிலா. இது சர்ட்சே வெடித்த பின், அதன் வெப்பத்தைப் பதிவு செய்தது. மேற்பரப்பில் அளந்ததில் 4% பதி செய்யப்பட்டது.