பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-மருத்துவம்.pdf/121

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

119


வெள்ளணுக்களை உற்பத்தி செய்து அவற்றை முதிர்ச்சியடையச் செய்வது. இந்த உற்பத்தி நின்றால் நோயாளி இறக்க வேண்டிவரும். இதற்குப் பதியன் மூலம் எலும்புச் சோற்றை ஊசிமூலம் செலுத்த வேண்டும். இதை மார்பெலும்பிலிருந்து எடுக்கலாம். எலும்புப் புற்றைப் போக்க இது சிறந்த முறை. (1995)

6. அயல் பதியஞ் செய்தல் என்றால் என்ன?

நல்ல நிலையிலுள்ள ஒருவரது உறுப்பைப் பழுதுபட்ட உறுப்பு உள்ளவருக்கு மாற்றீடு செய்வது. இது வழக்கத்திலுள்ளது.

7. உறுப்பகங்கள் என்பவை யாவை?

புகழ் வாய்ந்த பிரான்ஸ் பாஸ்டர் நிறுவனம் உயிருள்ள உறுப்புகளை உருவாக்கியுள்ளது. இவையே உறுப்பகங்கள். உடலில் பதிய வைக்கப்படும் பொழுது வேலை செய்யத் தவறும் உறுப்பின் வேலைகளைச் செய்பவை. சிறுநீரகம் முதலிய உறுப்புகள் பதியஞ் செய்யப்படுவதை மாற்றீடு செய்ய வல்லவை. (1993)

8. குழாய் வாய் இணைப்பு என்றால் என்ன?

சிரைகள், தமனிகள் அல்லது மற்றக் குழாய்களைச் சேர்த்து வழி உண்டாக்குதல்.

9. மருத்துவமனைப் பதியன்கள் என்றால் என்ன?

இது அக்ளார் என்னும் அயல்நாட்டு நிறுவன வெளியீடு. இதிலுள்ள வியத்தகு விவரங்களாவன.
1. உலகம் முழுவதும் செய்யப்பட்ட சிறுநீரகப் பதியன்கள் 2,41,000

2. ஒருவர் சிறுநீரகத்தைப் பெற்று வாழும் அதிகக் காலம் 29 ஆண்டுகள்.
3. ஒருவர் இதயத்தைப் பெற்று வாழும் காலம் 20 1/2 ஆண்டுகள்.
4. ஒருவர் கல்லீரலைப் பெற்று வாழும் காலம் 22 ஆண்டுகள்.