பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-மருத்துவம்.pdf/13

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.
11

பொது விபத்துக்குட்பட்டவரை அல்லது நெருக்கடி நிலையில் உள்ளவரைக் கவனிப்பது.

12. சூழ்நிலை மருத்துவம் என்றால் என்ன?

சூழ்நிலை மனிதனை எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பதை ஆராய்வது. இதில் நீர், பயணம், மாசாதல், மக்கள் தொகை வளர்ச்சி முதலியவை அடங்கும்.

13. ஆய்வு நிலை மருத்துவம் என்றால் என்ன?

விலங்குகளை ஆய்வு செய்து நோய்களின் இயல்பை அறிதல்.

14. குடும்ப மருத்துவம் என்றால் என்ன?

குடும்ப உறுப்பினர்களுக்குச் செய்யும் மருத்துவம். அதாவது, அந்தந்தப் பகுதியில் வாழ்பவர்களுக்குச் செய்வது.

15. தடயவியல் மருத்துவம் என்றால் என்ன?

குற்றவியல் தொடர்பாக (கொலை, கொள்ளை) ஆராயும் துறை. அரசுத்துறை சார்ந்தது.

16.அணுவியல் மருத்துவம் என்றால் என்ன?

நோய் அறிவதிலும் குணப்படுத்துவதிலும் கதிரியல் பொருள்களில் பயன்படுத்துவதை ஆராய்வது.

17. உளஉடல் மருத்துவம் என்றால் என்ன?

உணர்ச்சி வாழ்க்கைக்கும் உடல் செயல்களுக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பை ஆராய்வது.

18. விளையாட்டு மருத்துவம் என்றால் என்ன?

விளையாட்டின் பொழுது விளையாட்டினர்களுக்கு ஏற்படும் காயங்கள், அவற்றைக் குணப்படுத்தல் ஆகியவை பற்றி ஆராய்வது.

19. வெப்ப மண்டல மருத்துவம் என்றால் என்ன?

மலோரியா முதலிய வெப்ப மண்டல நோய்களை ஆராயும் துறை.

20. கால்நடை மருத்துவம் என்றால் என்ன?

விலங்குகளின் நோய்கள் அவற்றைக் குணப்படுத்துதல் ஆகியவற்றை ஆராயும் துறை.

21. தடுப்பு மருத்துவம் என்றால் என்ன?