பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-மருத்துவம்.pdf/139

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

137    பொருளடைவு

அக்கறை 113 அக்கி 89 அக்கிலி 127 அக்ளா 119 அகநோக்கர் 117 அகநோக்கு 117 அகற்றப்பட்ட இதயம் பாதுகாக்கப்படுதல் 61 அகவாக்கம் 40 அச்சம் 116 அச்ச வகைகள் 116

அம்மை குத்துதல் கண்டுபிடித்தல் 103 அமெரிக்க மாற்று அறுவை 59 அயல் பதியம் செய்தல் 118 அயலொட்டு 118 அயற்பண்டுவம் 9 அரக்கமை 91 அரசு ஓமியோபதிக் கல்லூரி 25

அரசு சித்த மருத்துவக் கல்லூரிகள் 25 அரசு யுனானி மருத்துவக் கல்லூரி 25 அட்ராபைன் 94 அடிசன் நோய் 71 அராபினோசின் 71 அடிசன் நோய் அறிகுறிகள் 78 அலகிடுதல் 34 அடியுள்ளம் 105 அலெக்சாண்டர் பிளம்மிங் 124 அடையாளமறிதல் 109

அலெக்சிஸ் சேரல் 121

அடைவு 110 அலைவரைவி 45 அடைவுத் தேர்வு 110 அவசர மருத்துவம் 10 அண்ணா 79

அழற்சி 39

அழுகல் 90 அண்ணா இந்திய மருத்துவமனை 24 அழுகல் வகைகள் 90 அண்ணா இந்திய மருத்துவமனைப் பிரிவுகள் 25 அறிகுறி 37 அறிதுயில் 49 அண்ணா இந்திய மருத்துவ மனையில் குணப்படுத்தப்படும் நோய்கள் 25 அண்ணா மூலிகைப் பண்ணை 26 அணுவியல் மருத்துவம்10 அதிர்ச்சி 64 அதிர்ச்சி அறிகுறிகள்64 அதிர்ச்சி வகைகள் 64


அனைத்து அல்லது இல்லை விதி 36 அனைத்துக் குருதிமாற்று 59 அனைத்துத் தடுநர் 54

அனோபிலஸ் கொசு 78

ஆக்சல்ராடு 128 ஆக்சிஜன் ஈவு 37 ஆக்சிஜன் ஏற்றம் 37