பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-மருத்துவம்.pdf/144

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

கிரப்ஸ் கிராம்கறை கிராம எதிர் நுண்ணுயிரி கிராம நேர் நுண்ணுயிரி கிரானிட் கிரிக் கிரீன்கார்டு கில்மன் கில்லியன் அறுவை ദിണ്ടു. கிளின்டாக் கிறிஸ்டியன் பெர்னார்டு

அருஞ்செயல் கீல்மூட்டழற்சி கீல்வாதக் காய்ச்சல் கீழ்க்குருதியழுத்தம் கீழ்ப்பெருஞ்சிரை வேலை கீறல் குச்சிய இயல் குச்சிய ஒட்டுண்ணி குச்சியக் கண்டுபிடிப்பு குச்சியங்கள் குச்சிய நன்மை குச்சிய நோய்கள் தீமைகள்) குச்சிய வடிவங்கள் குடல்வலி குடல்வலி வகைகள் குடல்வால் அழற்சி குடும்பநலத் திட்டம் குடும்ப மருத்துவம் குணப்படுத்தல் குதாரி அருஞ்செயல் குயூரி பண்டுவம் குரல்குறை

142

-

125

73

73

73

127

126

132

131

30

128

130

58-59

குருத்துஎலும்பு வளர்ப்பு 118 குருதி அமைப்பு 53 குருதி அணுக்களின் எண்ணிக்கை56 குருதி அமைப்பு 53 குருதி அழுத்தமானி 57 குருதி அழுத்தமானிக்

கண்டுபிடிப்பு 57 குருதி இயல் 53 குருதி, இலக்கணம் 53 குருதி உறைதல் 53 குருதி உறைதல் நன்மைகள் 53-54 குருதி உறைதல் காரணிகள் 53 குருதி உறையாமை 65 குருதி ஒட்டக் கண்டுபிடிப்பு 55 குருதி ஓட்டம் 55 குருதி ஒட்டவகைகள் 55 குருதிக் கண்ணறைகள் 53 குருதிக் கசிவு 68 குருதிக் கசிவு வகைகள் 69 குருதிக் கசிவோர் 69 குருதிக்குழாய் அடைப்பு 67 குருதிக் குழாய் அடைப்பு

தீமைகள் 67 குருதிக் குழாய்

- தமனியா சிரையா 51 குருதிச் சர்க்கரை அளவு 56 குருதிச் சோகை - 65 குருதி நீரிழிவு 66 குருதிப்படலம் 56 குருதி மூலக்கண்ணறைகள் 53 குருதியிலா அறுவை 31 குருதி -

வகைப்பாட்டு அடிப்படை 54 குருதி வகைகள் 54