பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-மருத்துவம்.pdf/148

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

தன்னடக்கம் தனித்துள்ள குழந்தைகள் தனிநல்வாழ்வு தனியாளுமை தனிமுனைப்பாற்றல் தாங்குகரைசல்கள் தாய் இறப்பு வீதம் தாழ்வுச் சிக்கல் தாளம்மை திசுக்கள் வகை தியோடர் தியோரல் திரிபுத் தோற்றம் திருகிய கழுத்து திருவள்ளுவரும் மருத்துவமும் திறப்பு இதய அறுவை திறமை திறமை வகை திறமை வகைப்பாடு திறன்கள் துணித்தாய்தல் துப்புரவு தும்மல் துயில்நடை துயில்மூட்டி துளைத்துவடித்தல் தெளிநீர் தெளிநீரியல் தேக்கம் தொண்டை அழற்சி தொண்டைநோக்கி தொண்டைப்புற்றுநோய் தொப்பூழ்க்குழி தொலைமருத்துவம்

146

tf1

K7

34

99

83

94

125

90

17–19

104

47

92

93

S2

55

55

36

85

47

79

98

தொழிலிடநோய் 77 தொழுநோய் 80 தொழுநோய் வகைகள் 80 தொற்றல் 77 தொற்றல் நோய்கள் 77 நக உளி 46 நகச்சுற்று 87 நச்சிய அமைப்பு 72 நச்சிய அழற்சி 72 நச்சிய இயல் 72 நச்சியக் கண்டுபிடிப்பு 7շ நச்சிய நோய்கள் 72 நச்சியம் 72 நச்சுஎதிர்ப்பி 102 நச்சுக்கொடி 98 நச்சு முறிவு 102 நஞ்சு 36 நட்பு 伦 நடக்க உதவுங் கருவிகள் 47 நடத்தைக் கொள்கை ff நடத்தைக்

கொள்கையினர் கருத்து fr நடுநிலையாக்கி 44 நரம்பியல் 12 நரம்பு அறிவியல் 16 நரம்பு உடலியல் 16 நர்பு உளநோய் மருத்துவம் 66 நரம்புநோய் இயல் 1216 நரம்பு - கண்ணியல் 16 நரம்பு மண்டல அலகு 44 நரம்பழற்சி 84 நரம்பு வலி 85 நரம்பு வலிப்பு 85

நரம்பு வலிப்பு அறிகுறிகள் 85