பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-மருத்துவம்.pdf/151

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

புணர்வின்பம்

புருசினா

புரை உண்டாதல்

புரைய எதிர்ப்பு உண்டாதல்

புரைய எதிர்ப்பிகள்

புரைய முறை அறிமுகம்

புரைவழி

புலஉளவியல்

புளும்பெர்க்

புற்றுநோய்க்குரிய காரணம்

புற்றுநோய் மருத்துவம்

புறக்கணிப்புக் குழந்தைகள்

புறநோக்கர்

புறநோக்கு

பெண்களுக்குரிய

கருத்தடைக்கருவி

பெர்ஜர்டாம்

பெரிய அம்மை

பெரும்பான்மை

நோய்களின் இயல்பு

பெரும்போக்கு விலக்கு

பெலோப்பியன் குழாய்

பெனாசெரப்

பெனிசிலின்

பெனிடிக்ட் கரைசல்

பேற்றுத் துணைஇயல்

பேன்

பொதுக்காரணி

பொதுநல்வாழ்வு

போர்டர்

போலிட்சர்வை

போலியோ

போலியோ ஒழிப்புத் திட்டம்

போவட்

149

94

T31

103

102

102

102

36

105

128

79

79

114

"

129

81

33

19

90

109

99

128

45

101

101

126

போஸ்மன் செருகி 46 மகளிர் நோய் இயல் 仍 மச்சம் 90

மசக்கை 95 மஞ்சட்காமாலை 80 மஞ்சள் காய்ச்சல் 79 மடைமாற்றம் 邯 மயங்கிவிழுதல் 91 மயிர்ச்சிலிர்ப்பு 49 மயிர்ப்பதியன் 113 மரு 90 மருத்துவ அறிவியல் தன்மை 13 மருத்துவ உதவியாளர் 104 மருத்துவத் துறையின்

சிறந்த கண்டுபிடிப்புகள் 14 மருத்துவத்தோடு

தொடர்புள்ள அறிவியல்கள் 13 மருத்துவ நூலோர் கூறும் மூன்று 17

மருத்துவ நோபல் பரிசுகள் 120-132

மருத்துவ நோய் இயல் 76 மருத்துவப் பிரிவுகள் 9-10 மருத்துவம் இலக்கணம் 9 மருத்துவ மரபியல் 77 மருத்துவமனைப் பதியன்கள் 19 மருத்துவமுறைகள் 9 மருத்துவ வெப்பநிலைமாணி 47 மருந்தகம் 93 மருந்தாளுமியல் 93 மருந்தியல் 1792 மருந்தியல் நூல் 93 மருந்து எழுதுதல் 34 மலமிளக்கி 94 மலேரியா 78

மலேரியா, அறிகுறிகள் 78