பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-மருத்துவம்.pdf/153

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

மோனட் 127

யாலோ 邯29 யுனானி மருத்துவக் கல்லூரி 25 யுனானி மருத்துவம்

இலக்கணம் 24 யுனானி மருந்துகள் 24 யுனானி மாத இதழ் 24 ரிக்கட்சியால் காய்ச்சல் 80

ரிக்கடசியால் காய்ச்சல்

அறிகுறிகள் 30 ராட்னி 128 ரூடால்ப் ஹெஸ் 伦4 ரெம் 49 ரெயிஸ் டெயின் 125 ரேனே 58 ரைனி வைலர் 94 ரொனால்டு ராஸ் 120 ரோயஸ் 伦7 லார்டு லிஸ்டர் 102 லாரன்ஸ் 128 லிப்மன் 125 லூயி பாஸ்டர் 71.38 லூயிஸ் 低31 லூரியா 128 லெடர்பர்க் 警26

லெவி-மாண்டால்சினி 130

லேண்ட் ஸ்டெயினர் 54 லேண்ட் ஸ்டெயினர் லேஃட் 27

லைனன் 127 வயிற்றறை நோக்கியல் 47 வலிப்பு 84 வலிப்பு மின் பண்டுவம் 30 வள்ளுவர் போற்றும் மருத்துவம்19

வளர்சிதை மாற்றம் 38

151

வளர்தூண்டிகள்-வளர்ப்பிகள் 44

வளர்ப்பு 71 வளர்ப்பு ஊடகம் 71 வாக்ஸ்மன் 125

வாட்சன் 139

வாயடைப்பு 45 வாயழற்சி 84 வார்மஸ் 130

வால்டு 伦7 வான் யூலர் 128 வானப் பயண மருத்துவம் T3 வானவெளிப் பயண மருத்துவம் 13 வாஸ்கன்சி 59

விக்கல் 48

விசல் 129 விடாப்பிடி 116 விதிமுறை 34 விந்துகுழல் நுணுக்கம் 96 விந்துகுழல் நீக்கம் 32 விந்தொழுக்கு 91 விப்பிள் 23 விப்ரியோ காலரே 7շ வியஸ்காஸ் T31 விருப்பாற்றல் 1忆 வில்கின்ஸ் 126 வில்ம் கட்டி 86 வில்லியம் எயின்மாதவன் 122 வில்லியம் பேரி 123 வில்லியம் ஸ்டோக்ஸ் 45 வில்லியம் ஹார்வி 55

விளையாட்டாளர் இதயக்குறை 89 விளையாட்டாளர் கால்சொறி 89 விளையாட்டு மருத்துவம் t வீடல் வினை 43