பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-மருத்துவம்.pdf/65

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

6397. இதயவரைவி என்றால் என்ன?

இதய அலை இயக்கத்தை வரைபடமாகப் பதிவு செய்யும் கருவி.

98. இதய மின் வரையம் என்றால் என்ன?

இதயத்தசைகள் சுருங்கும்பொழுது மின்வேறுபாடுகளின் ஒளிப்படப் பதிவு. இதயநிலையைக் கண்டறிய எடுக்கப்படுவது (ECG)

99. மூளை மின்வரையம் என்றால் என்ன?

பெருமூளைப் புறணியின் நரம்பணுக்களால் உண்டாக்கப்படும் மின்னழுத்தத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களைப் பதிவு செய்தல் (EEG)

100. இதயமுடுக்கி என்றால் என்ன?

இதயத்துடிப்பின் அளவைச் சீராக்க மனித உடலில் பொருத்தப்படும் சிறிய மின்னணுக்கருவி.

101. இதய மின்னலை வரைபடத்தின் மூலம் நாம் அறிந்து கொள்பவை யாவை?

1. இதயத்துடிப்பு எண்ணிக்கை.
2. இதயத்துடிப்புச் சந்தம்.
3. கடத்தும் திறன்.
4. மாரடைப்பு.
5. இதயச் செயலமைப்பு.
6. இதயவீக்கம்.
7. மருந்துகளின் நச்சுத்தன்மை.

102. இதய நுரையீரல் எந்திரத்தை யார் எப்பொழுது கண்டுபிடித்தார்?

1953இல் அமெரிக்க அறுவை மருத்துவர் ஜான் கிப்பன் இதைப் புனைந்தார். திறப்பு இதய அறுவை முறையை அறிமுகப்படுத்தியவர் இவரே.

103. குழந்தைகளுக்குத் திறப்பு இதய அறுவை எப்பொழுது நாடறிந்ததாயிற்று?

1972க்குப் பின் நாடறிந்ததாயிற்று.