பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-மருத்துவம்.pdf/98

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

96


இதனால் முட்டை கருப்பைக்குச் செல்லாது.

17. சீம்பால் என்பது என்ன?

கருவுற்ற இரண்டு அல்லது மூன்று நாட்களுக்குப்பின் முலையிலிருந்து வரும் பால் போன்ற நீர். உண்மைப்பாலுக்கு முந்தி வருவது இது.

18. விந்து குழல் துணுக்கம் என்றால் என்ன?

ஒவ்வொரு விந்துகுழலின் பகுதியை நீக்குதல். இதனால் விந்து நீரில் விந்தணு சேர்வது தடுக்கப்படும். கருத்தடைக்கு ஆண்கள் செய்து கொள்வது.

19. கருச்சிதைவு என்றால் என்ன?

கருப்பையிலிருந்து கரு முதிராமல் முன்னரே வெளியேறுதல். இது இயற்கைக் கருச்சிதைவு, செயற்கைக் கருச்சிதைவு என இருவகை.

20. பிறப்புக் கட்டுப்பாடு என்றால் என்ன?

கருத்தடைக் கருவிகள் மூலம் இனப்பெருக்கத்ததைக் கட்டுப்படுத்தல். இதனால் பிறப்பு வீதம் குறையும்.

21. ஆண்களுக்குரிய கருத்தடைக் கருவி யாது?

ஆணுறை.

22. பெண்களுக்குரிய கருத்தடைக் கருவிகள் யாவை?

வளையம், பசை, மாத்திரை.

23. கருத்தடை உண்டாக்கும் இயற்கை வழி யாது?

வீட்டு விலக்கு ஆனபின் முதல் வாரத்தின் கடைசியிலும் இறுதி வாரத்திலும் மெய்யுறுபுணர்ச்சி இருத்தல் நலம்.

24. குடும்பநலத் திட்டம் என்றால் என்ன?

கருத்தடைக் கருவிகளைப் பயன்படுத்திக் கணவனும் மனைவியும் குழந்தை பெறுவதின் அளவைக் குறைத்தல். இரண்டே போதும் என்பது தற்பொழுதுள்ள கருத்து.

25. வீட்டு விலக்கு நிற்றல் என்றால் என்ன?

40 வயதில் பெண்களிடம் வீட்டு விலக்கு ஒய்தல்.

26. வீட்டு விலக்கு சுழற்சி என்றால் என்ன?

பெண்களிடம் 28 நாட்களுக்கு ஒரு முறை நான்கு நாட்கள் குருதிக் கசிவு ஏற்படும் நிகழ்ச்சி.

27. இதிலுள்ள நான்கு நிலைகள் யாவை?