பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-மருத்துவம்.pdf/99

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

97


1. விலக்குநிலை
2. பெருகு நிலை
3. விடுபடு நிலை
4. சுரப்பு நிலை.

28. பெரும் போக்கு விலக்கு என்றால் என்ன?

வீட்டு விலக்கின்பொழுது உண்டாகும் அதிகக் குருதிக் கசிவு.

29. கங்காரு தாய் என்றால் என்ன?

1990 களில் டாக்டர் கெராட் ரேசனாப்ரியா என்பவரால் கங்காரு நடத்தை அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட அடையளிக்கும் துணுக்கம். பிறந்த குழந்தைகளைக் காக்க உதவுவது.

30. கேள் - துலங்கல் தொட்டில் என்றால் என்ன?

கைப்பெட்டி போன்ற கருவியமைப்பு. பிறந்த குழந்தைகளின் கேட்கும் திறனை ஆராய்ந்தறிவது. பேரா. சாம் டக்கரி முதலியோர் இதை வடிவமைத்தவர்கள். (1995)

31. செயற்கை விந்தேற்றம் என்றால் என்ன?

செயற்கையாக விந்தை எடுத்துப் புணர்வழியாகச் செலுத்துதல்.

32. ஆய்வுக் குழாய்க் குழந்தை என்றால் என்ன?

ஆய்வகத்தில் முட்டை கருவுறச் செய்யப்பட்டுக் கருப்பையில் பதிய வைக்கப்படுகிறது. இதிலிருந்து வளர்வதே பிறக்கும் குழந்தை 1991 இல் வெற்றி தரும் வகையில் இந்த ஆய்வு நடந்தது.

33. ஆய்வுக் குழாய்க் குழந்தைக் கூட்டம் எப்பொழுது எங்கு நடைபெற்றது?

இம்முதல் கூட்டம் 27-4-97 அன்று ஜெய்பூரில் நடை பெற்றது. ஜெய்ப்பூர் இனவள மையம் இதற்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தது.

34. இதன் நோக்கம் யாது?

ஆய்வுக் குழந்தைத் தொழில்நுட்பம் பற்றிய அச்சம், தவறான கருத்து ஆகியவற்றைப் போக்குவது. 125 ஆய்வுக் குழாய்க் குழந்தைகள் உருவாக்கப்

ம.7