பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-விலங்கியல்.pdf/100

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

98


வேறுபடும். 100 இணைகளுக்கு மேலுண்டு. எ-டு மனிதன் 23. டிரசோபைலா 4.

6. இதை முதன்முதலில் கண்டறிந்தவர் யார்? எப்பொழுது?

1880களில் வால்நர் பிளீமிங் என்பார் கண்டறிந்தார்.

7. மார்கன் தம் புகழ்வாய்ந்த ட்ரோசோபைலா கனி ஆராய்ச்சிகளை எப்பொழுது தொடங்கினார்?

1907இல் தொடங்கினார். கால்வழியில் நிறப்புரிகளின் பங்கை மெய்ப்பித்து, சடுதிக் கொள்கையை நிறுவினார்.

8. முதல் நிறப்புரி செயற்கையாக எப்பொழுது யாரால் உருவாக்கப்பட்டது?

1983 இல் ஆண்ட்ரூ முர்ரே, ஜேக் கோஸ்டாக் ஆகிய இருவரும் இந்நிறப்புரியை உருவர்ககினார்.

9. தற்புரி என்றால் என்ன?

இணையாகவுள்ள உடல் நிறப்புரிகளின் பாலை உறுதி செய்யப் பயன்படாதவை.

10. பால் நிறப்புரி என்றால் என்ன?

இது பாலை ஆணா பெண்ணா என்று உறுதி செய்வது.

11. துணை நிறப்புரி என்றால் என்ன?

இது பால் நிறப்புரி.

12. எக்ஸ் நிறப்புரி என்றால் என்ன?

பாலின நிறப்புரிகளில் ஒன்று. பால் தன்மையை உறுதி செய்வது. ஆண், பெண் இருவரிடமும் உள்ளது.

13. ஒய் நிறப்புரி என்றால் என்ன?

இது பால் நிறப்புரியாகும். வேறுபட்ட பாலில் மட்டும் காணப்படும். அதாவது ஆண்களில் மட்டும் தெரிவது.

14. மரபணு என்றால் என்ன?

நிறப்புரியில் குறிப்பிட்ட புள்ளியிலுள்ள காரணி. இது தனியாள் மரபுப் பண்புகளைக் குறிப்பது. மரபுப் பண்பின் அலகு.

15. மரபணுவியல் அல்லது மரபியல் என்ன?

உயிரியின் கால்வழி பற்றி ஆராயும் உயிரியல் துறை.

16. மரபணுவியலின் தந்தை யார்?

ஜான் கிரிகார் மெண்டல்.