பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-விலங்கியல்.pdf/102

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

100


ஓர் உயிர்த் தொகுதியில் குறிப்பிட்ட மரபணு அடிக்கடி தோன்றுதல்.

26. மரபணு நிலையம் என்றால் என்ன?

டிஎன்ஏ துணுக்குகளை இங்கொன்றும் அங்கொன்றுமாகத் திரட்டுதல். இத்திரட்டில் குறிப்பிட்ட வகையின் எல்லா மரபுச் செய்தியும் இருக்கும்.

27. மரபணு மதிப்பு என்றால் என்ன?

உட்பெருக்கம் நடைபெறும் சிறு உயிர்த்தொகுதிகளில் காணப்படும் போக்கு வேற்றுநிலை மரபணு இணைகள் ஓர் இணைமாற்றுக்கு அல்லது மற்றொன்றிற்கு ஓரியல் இணைகளாதல். இது வாய்ப்பாக நிகழ்வது, தேர்வாக் அன்று.

28. மரபுக் கலவை என்றால் என்ன?

உயிர் அணுக்கணியத்திலும் நிறப்புரிகளிலும் அமைந்துள்ள மரபுக்காரணிகளின் தொகுமொத்தம்.

29. மரபணுச் சேமகம் என்றால் என்ன?

ஒரு குறிப்பிட்ட உயிர்த்தொகுதியின் எல்லா மரபணுக்களின் தொகுமாத்தம்.

30. மரபணுச்சுமப்பி என்றால் என்ன?

ஒடுங்குமரபணுவைச் சுமந்து செல்லும் உயிரி. எ-டு நிறக்குருடு,

31. மரபுப்புரி (gene+some = genome) என்றால் என்ன?

ஓர் உயிரியில் அமைந்துள்ள நிறப்புரிகளின் நிறைத் தொகுதி.

32. மனித மரபுப்புரித்திட்டம் எப்பொழுது தொடங்கிற்று? எப்பொழுது இது முடியும்?

1988இல் தொடங்கிற்று. 2003இல் முடியும்.

33. நம் உடலில் சற்றேறக் குறைய எத்தனை மரபணுக்கள் உள்ளன?

1 1/2 இலட்சம் மரபணுக்கள் உள்ளன.

34. இதுவரை தெரிந்த தெரியாத மரபணு நோய்கள் யாவை?

தெரிந்தவை 5000; தெரியாதவை பல.

35. இத்திட்டத்தின் நோக்கம் யாது?

மனிதநோய்களை ஒழித்து மனிதநலம் பேணுவது ஆகும்.