பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-விலங்கியல்.pdf/112

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது
110

தொல்லூழியின் தொடக்கப் புவி வளரியல் காலம். 570 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது. 100 மில்லியன் ஆண்டுக்காலம்வரை நிலவியது. இக்காலத்தில் வாழ்ந்த தொல்லுயிர்ப் படிவங்கள், கடல் உயிர்களாலானவை.

39. டிவோனியன் ஊழி என்றால் என்ன?

தொல்லுயிர் சார்ந்த புவிவளரியல் காலம்.395 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது. இக்காலப் பாறைகளில் மாசிகள், மீன்கள் ஆகியவற்றின் புதைபடிவங்கள் புதைந்துள்ளன.


13. விலங்குகளின் தொழில்நுட்பவியல்

1. படியாக்கம் என்றால் என்ன?

ஓர் உயிரின் நகலை டிஎன்ஏ வழி கருப்பையிள் வளர்த்து உண்டாக்கல். எ-டு டோலி செம்மறியாடு.

2. சார்லஸ் வெயிஸ்மன் செய்த அரும் பணி யாது?

குச்சி வடிவ உயிரியல் மனித இண்டர் பெரானை வெற்றி தரும் வகையில் 1980 இல் உருவாக்கிக் காட்டினார்.

3. ஸ்டீன் வில்லாட்சன் செய்த அருந்செயல் யாது?

1984 இல் வெற்றிதரும் வகையில் செம்மறியாட்டைப் படியாக்கம் செய்தார்.

4. முதன் முதலில் படியாக்கம் செய்யப்பட்ட விலங்கு யாது?

டோலி என்னும் செம்மறியாடு. 1997 இல் படியாக்கம் செய்யப்பட்டது.

5. இதைச் செய்தவர் யார்?

பேரா. அயன் வில்மட் எடின் பர்க்கிற்கு அருகிலுள்ள ரோக்லின் நிறுவனத்தைச் சார்ந்தவர்.

6. முதன் முதலில் படியாக்கம் செய்யப்பட்ட வீட்டுப் பூனைக் குட்டி எது?

ஆமை ஒட்டுப்பூனைக்குட்டி ஆகும். இது 2002 ஜனவரி யில் உருவாக்கப்பட்டது.

7. இதுவரை படியாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ள விலங்கினங்கள்