பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-விலங்கியல்.pdf/114

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

112


தம்பதியர்கள் ஆயத்தமாக உள்ளனர். இந்த ஆய்வில் 200 இனவளமற்ற தம்பதியர்களை இவர் பயன்படுத்துவார். (2001)

16. மனிதப்படியாக்கம் செம்மறியாட்டுப் படியாக்கம் இவ்விரண்டில் எது செய்வதற்கு எளிது?

மனிதப்படியாக்கம்.

17. மனிதப்படியாக்கம் ஒழுக்கச் சிக்கலை உருவாக்குமா?

முழு மருத்துவப் பயனோடு நின்றால் ஒழுக்கச் சிக்கலை உருவாக்குவதற்கில்லை.

18. மரபணுபாக்கம் அல்லது மரபாக்கம் என்றால் என்ன?

இது 1977 வாக்கில் தோன்றிய புதிய அறிவியல் துறை. இது ஒரு தொழில் நுணுக்கமும் ஆகும்.

19. இந்நுட்பத்தில் அடங்கும் செயல்கள் யாவை?

தேவைப்படும் மரபணுக்களை அடையாளங் கண்டறிந்து பிரிப்பதும், பின் ஆய்வக வளர்ப்புக் கரைசல்களுக்கு அவற்றை மாற்றுவதும் இதில் நடைபெறும் செயல்கள். வேறு உயிரிகளுக்கு மாற்றப்படும் வரை அவை வளர்ப்புக் கரைசலிலேயே இருக்கும்.

20. மரபணுவாக்கத்தின் பெரும் பயன் என்ன?

புற்றுநோய் முதலியவற்றைக் குணப்படுத்தவும் புதிய எதிர்ப்பு பொருள்களை உண்டாக்கவும் பயன்படுவது.

21. மரபணுவாக்கத்தின் அதிக அக்கறை காட்டும் அறிவியலார் யாவர்?

ஆங்கில நாட்டு அறிவியலாரும், அமெரிக்க நாட்டு அறிவியலாரும் ஆகும்.

22. மரபணுவாக்கத்தின் வேறு பெயர் என்ன?

மீன் சேர்ப்பு டி என் ஏ தொழில் நுணுக்கம்.

23. மரபணு நடுநிலை என்றால் என்ன?

ஓர் உயிர்த் தொகுதியில் காணப்படும் நிலைமை. இதில் அடுத்தடுத்து வரும் தலைமுறைகள் குறிப்பிட்ட மரபணுக்களைப் பொறுத்த வரை, ஒரே மரபு முத்திரையை ஒரே நிகழ்தகவுடன் கொண்டிருக்கும்.

24. மரபாக்கத்தில் உருவாக்கப்படும் இரு வளர்தூண்டிகள் யாவை?