பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-விலங்கியல்.pdf/129

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

127


வாலர்டர் கில்பர்ட் 1980இல் நோபல் பரிசு பெற்றார்.

70. பெருமூளை அரைக்கோள ஆராய்ச்சிக்காக நோபல் பரிசு பெற்றவர்கள் யார்?

ரோஜர் ஸ்பெரி, ஹியூபல், டார்ஸ் ஆகிய மூவரும் 1981இல் நோபல் பரிசு பெற்றனர்.

71. வினையாற்றலுள்ள உயிரியல் பொருள்களைக் கண்டறிந்ததற்காக நோபல் பரிசு பெற்றவர் யார்?

சர் ஜான் வேன் 1982இல் நோபல் பரிசு பெற்றார்.

72. வளர்ச்சிக் காரணிகள் கண்டுபிடிப்பிற்காக நோபல் பரிசு பெற்றவர் யார்?

ஸ்டேன்லி கோகன் 1986இல் நோபல் பரிசுபெற்றார்.

73. நச்சுயிரித் தன்மையுள்ள கட்டிகளை ஆராய்ந்ததற்காக நோபல் பரிசு பெற்றவர்கள் யார்?

ஹேரோல்டு லார்மஸ், பிஷன் ஆகிய இருவரும் 1989இல் நோபல் பரிசு பெற்றனர்.

74. உயிரணுக்களின் தனி அயனி வழி வேலைக் கண்டுபிடிப்பிற்காக நோபல் பரிசு பெற்றவர்கள் யார்?

எர்வின் நெதர், சாக்மன் ஆகிய இருவரும் 1991இல் நோபல் பரிசுபெற்றனர்.

75. கண்ணறை வளர்சிதை மாற்ற ஆராய்ச்சிக்காக நோபல் பரிசு பெற்றவர்கள் யார்?

பிஷர், கிரப்ஸ் ஆகிய இருவரும் 1992இல் நோபல் பரிசு பெற்றனர்.

76. பாலிமரேஸ் தொடர்வினைக்காக நோபல் பரிசு பெற்றவர் யார் ?

கேரி மில்லிஸ் 1993இல் நோபல் பரிசுபெற்றார்.

77. பிளவு மரபணுக்களைத் தனித்தனியாகக் கண்டறிந்தவர்கள் யார்? இவர்களுக்கு இதற்காக எப்பொழுது நோபல் பரிசு கிடைத்தது?

பிலிப் ஷார்ப், இராபர்ட்ஸ் ஆகிய இருவரும் 1977இல் கண்டறிந்தவர். இதற்காக 1993இல் 16 ஆண்டுகள் கழித்து நோபல் பரிசு பெற்றனர்.