பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-விலங்கியல்.pdf/137

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

135


குடல்வால் 45 குறைநோய்கள் 83
குடல்வால் அழற்சி 45 குன்டர் 128
குடிநீர்மங்கள் 82 கூட்டுப்புழு 74
குரல்வளைமணி 59 கெண்டால் 123
குருட்டுப்புள்ளி 77 கெண்டைக்கால்தசை 57
குருத்தெலும்பு 51 கென்னடி 68
குருத்தெலும்பு பளிங்கு 51 கேசின் 40
குருதி 49 கேரி மில்லிஸ் 127
குருதி உறைதல் 51 கேள்நரம்பு 78
குருதி உறைதல் நன்மைகள் 51 கொடுபல்லி 32
குருதி செலுத்தல் 51 கொசுக்கள் 26
குருதிச்சோகை 50 கொரோனா 124,125
குருதிப்படலம் 50 கொல் மரபணு 99
குருதியணுக்கள் 49 கொழுப்புகள் 86
குருதியணுக்கள் அளவு 50 கொழுப்புத்திசு 42
குருதியழுத்த அளவு 51 கொழுப்புப்பன்மச் சர்க்கரைடு 86
குருதியழுத்தக் கருவி 51 கோடை உறக்கம் 107
குருதியழுத்தம் 50 கோமகன் எட்கர் 121
குருதிவகை 50 கோமாரி 116
குருதி வெள்ளணுக்கள் 50 கோர்ன்பர்க் 101
குருதி வேலைகள் 49 கோரி சி.டி. 123
குருளைத் தன்மை 68 கோரி சி.எப். 123
குரோவர், டாக்டர் 17 கோரைப்பல் 45
குவியாப்பார்வை கோல்கை உறுப்பு 61
குழல்வாய் 26 சம்னர் 22
குழாய் அடைப்பு 49 சமச்சீர் 109
குளம்பு பிளவுபட்ட விலங்குகள் 39 சமச்சீர்வகை 109
சமப்பல்லுருத்தோற்றம் 108
குளம்பு பிளவுபடா விலங்குகள் 39 சமன் செய்த உணவு 84
குளிர் உயிரியல் 10 சர்க்கரை நோய் 93
குற்றிழைகள் 15 சர்பிராங் பிரையன் 124
குறட்டை விடுதல் 9 சர்பேண்டிங் 119
குறுக்குக்கலப்பு 41 சர்வால்டர் நார்மன் 121
குறுக்குத் தட்டம் 57 சர் ஜான் கேரியு 124