பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-விலங்கியல்.pdf/142

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

140


பிளவுபடல் 71 பெரும்பிரிவு 20
பிளவுறுகடைவாய்ப் பற்கள் 44 பெருவாழ்வியல் 88
பிளாக் 124 பெருவிழுங்கி 88
பிஷர் 127 பெருமூளைச்சிறப்பு 62
பிஷன் 127 பெருமூளைப் புறணி 62
பீட்டர் டோகார்டி 127 பெரோபோன் 24
பீடில் 124 பெலிக்ஸ் 88
புண்கள் வகை 91 பெற்றோர் கலப்பு 73
புது இயல் 10 பெற்றோர் பாதுகாப்பு 34
புதுக்குரங்குச் சிறப்பினங்கள் 37 பென்குயின் 34
புதுவகை 19 பெனிசிலின் 90,93
புரதத்தொகுப்பு 85 பேரிளமை 74
புரதம் 85 பேரினம் 18
புரதவகை 114 பொதுநல்வாழ்வும் வாழ்நலமும் 89
புருசெல்லாநோய் 118 போட்டி 105
புலி 38 போலிகக்காடி 81
புவிஉயிர் பரவியல் 11 போலிக்கால் 2
புவிவளரியல் 109 போலிப்புணர்ச்சி 26
புவிவெளி உயிரியல் 11 மகுடியும் நாகமும் 30
புழுஇளரி 74 மட்டப்பட்டு 28
புளோரே 122 மடக்குத்தசை 57
புறஞ்செல்நரம்பு மண்டலம் 61 மண்டலம் 43
புறப்படை 72 மண்ணிரல் 70
புறவாழ்வி 8 மண்ணிரல் வேலைகள் 70
புறவெப்பவாழ்வி 105 மணமறிதல் 78
பூச்சி 24 மணிஉடலி 22
பூச்சிக்கவர்ச்சி 10 மதலைப்பை விலங்கு 38
பூச்சிக்கொல்லி 24 மயிர் 39
பூச்சியியல் 10 மயிர்ச்சிலிர்ப்பு 78
பூச்சியுண்ணி 24 மரபணு 98
பூழ்ப்பை 39 மரபணு எண்ணிக்கை 100
பெரிபெரி 80,82 மரபணுச் சுமப்பி 100
பெரிபெரி அறிகுறிகள் 82 மரபணுச்சேமகம் 100
பெருஊட்டப்பொருள் 88 மரபணுச் சொல் உருவாக்கம் 98