பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-விலங்கியல்.pdf/145

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

143


வால்டர்‌ கில்பர்ட்‌ 126 வீட்டு விலங்கு வளர்ப்பு 113,114
வால்வேற்றிளரி 74 வெண்டல்‌ மெரித்‌ 122
வாழ்க்கைச்‌ சுற்று 73 வெண்மை 92
வாழ்நாள்‌ 73 வெர்மா, டாக்டர்‌ 113
வான்கோழி 32 வெர்னர்‌ ஆர்பர்‌ 126
வான்‌ நாசிரியா போல்ட்‌ 121 வேங்கை 38
வாஸ்தர்‌ 97 வேதிவகைப்பாட்டியல்‌ 19
விடலைப்‌ பருவம்‌ 60 வேலை ஒப்புமை 106
விந்தணு 71 வேலை ஒப்புமை உறுப்புகள்‌ 107
விரியன்‌ 30 வேலைப்பசிர்வு 15
விரல்மூடு பறவை 34 வேற்றகப்பல்லமைவு 36
வில்கம்‌ 98 வேற்றிளரி 75
வில்லியம்‌ ஸ்டெயின்‌ 125 வேற்றின இணைவாழ்வு 108
விலகமைநரம்பு 64 வைட்டமின்‌ 79-108
விலங்கியல்‌ பிரிவுகள்‌ 14 வைட்டமின்‌ A 79,80
விலங்கியலின்‌ பயன்படு அறிவியல்கள்‌ 15 வைட்டமின்‌ A1, A2 79
வைட்டமின்‌ B1 80
விலங்கு 14 வைட்டமின்‌ B2 80
விலங்குகளிடம்‌ தொற்றா நோய்களுக்குரிய காரணங்கள்‌ 115 வைட்டமின்‌ B4 80,81
வைட்டமின்‌ B5 80
விலங்குச்‌ சிறப்பியல்புகள்‌ 14 வைட்டமின்‌ B12 81,82
விலங்குகளிடம்‌ நோய்‌ பரவக்‌ காரணங்கள்‌ 118 வைட்டமின்‌ C 82
வைட்டமின்‌ D 82
விலங்குகளில்‌ உபரமானது 36 வைட்டமின்‌ D2, D3 82
விலங்குகளில்‌ மனிதன்‌ போல நடப்பவை 64 வைட்டமின்‌ E 82
வைட்டமின்‌ H 83
விலங்குப்‌ புவியியல்‌ 14 வைட்டமின்‌ K 83
விலங்குலகம்‌ 20 வைட்டமின்‌ G 83
விலங்குவகுப்புகள்‌ 20 வைட்டமின்‌ K1, K2, K3 83
விலங்குவகை 19 வைட்டமின்‌ L, L1, L2 83
விலங்கு வகைப்பாட்டியல்‌ 19 வோல்கார்டு 127
விலங்கை வகைப்படுத்துதல்‌ 20 வெளவால்கள்‌ 37
விழித்திரை 75 ஜார்ஜ்‌ பேலேடு 125
விழுங்கணுக்கள்‌ 88 ஜார்ஜ்‌ வான்‌ பெர்க்கி 124