பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-விலங்கியல்.pdf/24

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது
22

11. மணிஉடலி என்றால் என்ன?

குழி உடலிகளின் வாழ்க்கைச் சுற்றின் ஒரு நிலை. உடல் மணி வடிவில் இருக்கும் உயிர்.

12. இழுது மீன் என்றால் என்ன?

கடல்வாழ் குழிக்குடலி. பனை நொங்கு போன்ற உடல் திண்மை. உணர்விரல்களில் கொட்டனுக்கள் உண்டு. குடை வடிவ உடல்.

13. அய்டிரோசோவா என்றால் என்ன?

குழிஉடலி வகுப்பபைச் சார்ந்தது. எ-டு பவழங்கள், இழுது மீன். சிறப்புத் தலைமுறை மாற்றம் நிகழ்தல். கலவியிலாச் சிற்றுயிரி நீரம்பு நிலையும் கலவியுள்ள பாலாம்பு நிலையும் மாறிமாறி உண்டாதல்.

14. பவழ உயிரிகள் என்பவை யாவை?

குழிக்குடலி வகுப்பைச் சார்ந்தவை. பவழப்பாறைகளை உண்டாக்குபவை. பசிபிக் பெருங்கடலிலும் மையத் தரைக்கடலிலும் காணப்படுபவை.

15. பவழத் தீவு என்றால் என்ன?

வட்டவடிவப் பவழ மலைத் தொடர் மைய உப்பங் கழியைச் சார்ந்தது.

16. இழைப்புழுக்கள் என்பவை யாவை?

உடல் துண்டங்கள் இல்லா விலங்குகளின் பிரிவு உருளை வடிவ உடல். மூச்சுறுப்புகள் இல்லை. குருதிக்குழாய் மண்டலமும் இல்லை. எ-டு. நாக்குப் பூச்சி.

17. நாக்குப்பூச்சி என்றால் என்ன?

குடலில் வாழும் ஒட்டுண்ணி.

18. முட்தோலிகள் என்றால் என்ன?

ஆரச்சமசீருள்ள விலங்குகள். உடல் சுவரில் சுண்ண ஊட்டமுள்ள தட்டுகள் வலுவூட்ட இருக்கும். குழாய்க ளால் இயக்கம் நடைபெறும். எ-டு நட்சத்திர மீன், கடல் அல்லி

18. வாயினின்று விலகியது என்பது எதைக் குறிக்கும்?

நட்சத்திர மீனில் வாய் அமைந்துள்ள பக்கத்திற்கு நேர் எதிர்புறம் இருக்கும் நிலை. திட்டமான மேல்புறம்,