பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-விலங்கியல்.pdf/37

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது
35

வரும்.

59. பறவைக்குஞ்சுகளில் இரு வகைகள் யாவை?

1. தங்குகுஞ்சுகள்- பறவைகளிள் குஞ்சுகள் முட்டை பொரிந்ததும் நகர இயலா. ஆகவே, கூட்டில் தங்கித் தங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளும்.எ-டு புறாக் குஞ்சு
2. தங்காக்குஞ்சுகள் முட்டை பொரித்ததும் குஞ்சுகள் அதைவிட்டு வெளியேறித் தங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளும். எ-டு கோழிக்குஞ்சு.
60. காதலாட்டம் என்றால் என்ன? புணர்ச்சிக்கு முன் தன் இணையைக் கவர்ந்து தேர்ந்தெடுக்கும் விலங்கு நடத்தை. மென்மையும் வன்மையும் கலந்தது. இது பறவைகளுக்குரிய தனிக் கலை.

61. பாலூட்டிகளின் சிறப்புகள் யாவை?

1. குட்டிப்போட்டு பால் கொடுப்பவை.
2. உடலில் மயிர் உண்டு.
3. குறுக்குத் தசை உண்டு.
4. உடல்வெப்பநிலை மாறா விலங்குகள்.எ-டுஎருமை, மான்.

62. இறுதி இரைப்பை என்றால் என்ன?

பசு முதலிய அசைபோடும் விலங்குகளின் நான்காம் இரைப்பை. இதுவே உண்மை இரைப்பை.

63. அசைபோடுதல் என்றால் என்ன?

விழுங்கப்பட்ட உணவு இரைப்பையிலிருந்து வாய்க்குக் கவளங்களாகக் கொண்டு வரப்படுகிறது. இங்கு உமிழ் நீருடன் கலந்து நன்கு அரைக்கப்படுகிறது, மீண்டும் விழுங்கப்படுகிறது. எ-டு பசு, ஆடு.

64. அசைபை என்றால் என்ன?

பசு முதலிய அசைபோடும் விலங்குகளை முதல் இரைப்பை

அசைபோடும் விலங்குகள் யாவை?

பசு, ஆடு, எருமை.

65. கொறிக்கும் விலங்குகள் யாவை?

அணில், எலி முதலிய பாலூட்டிகள் கொறிக்கும் விலங்குகள் ஆகும்.

67. மரம்வாழ் விலங்கு எது?