பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-விலங்கியல்.pdf/46

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

44


4. வாய்க்குழி என்றால் என்ன?

வாய்க்கடுத்துள்ளது. உணவு இதன் மூலம் உணவு வழிக்குச் செல்வது.

5. வாய்க்குழியிலுள்ள உறுப்புகள் யாவை?

உமிழ் நீர்ச்சுரப்பிகள், பற்கள், நாக்கு.

6. இரைப்பை என்பது யாது?

உணவுக் குழாய்க்கு அடுத்துள்ள பகுதி. இதில் இரைப்பை நீர்ச்சுரப்பிகள் உள்ளன. உணவு ஓரளவுக்கு இங்குச் செரிக்கிறது.

7. பற்கள் என்பவை யாவை?

கடின வெண்ணிற உறுப்புகள். முதுகெலும்புகளின் வாயில் அமைந்துள்ளன.

8. பற்களின் பொது வேலைகள் யாவை?

1. உணவை அரைக்க.
2. பொருள்களைப் பற்ற
3. கடிக்க
4. போரிட

9. பற்களின் நான்கு வகைகள் யாவை?

1. வெட்டுப்பற்கள் - உணவைத்துண்டிக்க.
2. கோரைப்பற்கள் - உணவைக்கிழிக்க
3. முன் கடைவாய்ப்பற்கள் - அரைக்க
4. பின்கடைவாய்ப் பற்கள் - அரைக்க

10. பல்லமைவு என்றால் என்ன?

தாடையில் பற்கள் அமைந்திருக்கும் முறை.

11. பல்லமைவு வாய்பாடு என்றால் என்ன?

பல்லமைப்பைக் குறிக்கும் வாய்ப்பாடு.


2123
2123

இதன் வரிசை மேல்தாடை வெட்டுப்பல் 4, கோரைப்பல் 2, முன்கடைவாய்ப்பல் 4, பின்கடவாய்ப்பற்கள் 6 ஆக 16 இதே போன்று கீழ்த் தாடையிலும் உள்ளன. வாய்பாட்டில் உள்ளது. ஒரு தாடையில் ஒரு பாதியிலுள்ள பற்களைக் குறிப்பது 2 ஆல் பெருக்க 16.