பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-விலங்கியல்.pdf/55

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

53


88. நிணநீர் இயக்கம் என்பது என்ன?

செவியின் அரைவட்டக் குழல்களில் உள்ள நிணநீர் சுழலுதல். உடலில் நிணநீர் ஓடுதல்.

89. நிணநீர் இதயம் என்பது யாது?

இது விரிந்த நிணநீர்க்குழாயே. இதில் திறப்பிகள் உள்ளன. இதன் சுவர்கள் சுருங்க வல்லவை. தவளைக்குச் சிறப்பாக நிணநீர் இதயம் உண்டு.

90. நிணநீர் முண்டு என்றால் என்ன?

நிணநீர் மண்டலத்தின் எதிர்ப்புப் பொருள் உண்டாகும் பகுதி.

91. நிணநீர் அணுக்கள் என்பவை யாவை?

ஒரு வகை வெள்ளணுக்கள். இவை குருதியில் சேரும் அயல் பொருள்களை அழிப்வை.

92. தெளிநீர் (சீரம்) எதிலுள்ளது? அதன் வேலை என்ன?

கணிமத்திலுள்ளது. இதன் நிறம் வெளிறிய மஞ்சள். ஊட்டச்சத்தையும் எதிர்ப்புப் பொருள்களையும் எதிர்ப்பிகளையும் எடுத்துச் செல்வது.

93. அலெக்சின் என்றால் என்ன?

இது ஒரு நச்சுமுறிவு. குருதித் தெளிநீரில் இருப்பது. எதிர்த்தெளி நீரோடு சேரும்பொழுது நோய்க்கு எதிராகக் பாதுகாப்பு அளிப்பது.

4. எலும்பு மண்டலம்

94. எலும்பு என்றால் என்ன?

எலும்புக் கூட்டைத் தோற்றவிக்கும் கடினத்திசு. உடலுக்கு உரத்தையும் வடிவத்தையும் கொடுப்பது.

95. நம் உடலிலுள்ள எலும்புகள் எத்தனை?

206 எலும்புகள்.

96. எலும்பு மண்டலம் என்றால் என்ன?

எலும்புகளாலானது எலும்பு மண்டலம். உடலுக்குத் திண்ணிய வடிவத்தையும் அசைவையும் தருவது.

97. அகச் சட்டகம் என்றால் என்ன?