பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-விலங்கியல்.pdf/57

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

55


106. முதுகெலும்பின் சிறப்பு யாது?

இது உடலுக்கு நேர்த்தோற்றத்தையும் அழகையும் அளிப்பது. இதிலுள்ள வளைவே அழகிற்குக் காரணம்.

107. பிடர் அச்சு என்றால் என்ன?

முதுகெலும்பின் இரண்டாம் முள்ளெலும்பு. பிடர் எலும்பைத்தாங்குவதன் மூலம் தலையைத் தாங்குவது.

108. பிடர் எலும்பு என்றால் என்ன,

முதுகெலும்பின் முதல் எலும்பு. தலை எலும்புக் கூட்டைத் தாங்குவது.

109. மார்புக் கூட்டிலுள்ள எலும்புகள் எத்தனை?

25. விலாஎலும்புகள் 12+12=24. மார்பெலும்பு 1.

110. மூட்டு என்றால் என்ன?

இரண்டிற்கு மேற்பட்ட எலும்புகள் சேருமிடம்.

111. மூட்டின் இரண்டு வகைகள் யாவை?

1. அசையா மூட்டு - தலைஎலும்புக் கூடு.
2. அசையும் மூட்டு - கீல் மூட்டு.

112. அசையும் மூட்டின் வகைகள் யாவை.

1. பந்து கிண்ணமூட்டு - தோள் இடுப்பு
மூட்டுகள் -
கை கால் பகுதிகள்
2. மூளை மூட்டு - முழங்கை எலும்பில்
ஆர எலும்பு சுழலுதல்.
3. வழுக்கு மூட்டு - மணிக்கட்டு,
கணைக்கால்.
4. கீல் மூட்டு - முழங்கை, முழங்கால்,
விரல் முட்டுகள்

113. எம்மூட்டு அதிக அசைவையும் எந்த மூட்டு குறைந்த அசைவையும் கொடுக்கும்?

அதிக அசைவு பத்து கிண்ணமூட்டு, குறைந்த அசைவு வழுக்கு மூட்டு.

114. மூட்டின் சிறப்பென்ன?

கை கால்களைப் பல திசைகளிலும் கழற்ற முடிகிறது. இதனால் உடலுக்கு எளிதாக இயக்கம் கிடைக்கிறது.