பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-விலங்கியல்.pdf/60

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது
பாலூட்டிகளின் மார்பையும் வயிற்றையும் பிரிக்கும் மிகப்பெரிய தசை. உடலிலுள்ள தசைகளில் மிகப் பெரியது.

136. எதிர்விளைப்பாடு என்றால் என்ன?

இரு தசைகள் ஒன்றுக்கு மற்றொன்று எதிர்மமாறாகச் செயற்படுதல், இதனால் உயிருக்கு நன்மையே. காட்டாக, இருதலைதசையும் முத்தலைதசையும் ஒன்றுக்கு மற்றொன்று எதிராக இயங்குவதால் முன் கையை நீட்டி மடக்க முடிகிறது.

137. பந்தகம் என்றால் என்ன?

மூட்டில் எலும்புகளை இணைக்கும் கயிறுகள்.

138. நாண் என்றால் என்ன?

தசையை எலும்போடு இணைக்கும் கயிறு.

139. இறப்பு என்பது என்ன?

திசுக்களில் வளர்விதை மாற்றம் அறவே ஒடுங்குவதால் ஏற்படும் நிலை.

140. இறப்பு விறைப்பு என்றால் என்ன?

மனிதன் இறந்த பின் தசைகள் விறைத்துக் கடினமாதலே இறப்பு விறைப்பு, இது நிகழ்ந்தபின் கைகால்களை மடக்க இயலாது. எனவேதான், மனிதன் இறந்த பின் கைக்கட்டு கால்கட்டு போடப்படுகின்றன. தசை நார்களில் அடினோசைன் மூப்பாஸ்பேட்டு படிவதால் இந்நிலை ஏற்படுகிறது.

141. சோர்வு அல்லது களைப்பு என்றால் என்ன?

கழிவுகள் சிதை மாற்றத்தால் குவிவதால் தசையின் சுருங்கும் தன்மை குறையும். இதற்குத் தசைச் சோர்வு என்று பெயர். இதைப்போக்கச் சிறந்த வழி ஓய்வு கொள்ளுதலே ஆகும்.

142. மையோசின் என்றால் என்ன?

தசைப்புரதம். இறப்பு விறைப்புக்கு இதுவே காரணம்.


6. மூச்சு மண்டலம்

143. மூச்சு மண்டலம் என்றால் என்ன?