பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-விலங்கியல்.pdf/62

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

60


151. சிறுநீரகங்கள் என்பவை யாவை?

அவரை விதை வடிவமுள்ள இரு தட்டையான கழிவுச் சுரப்பிகள், சிறுநீரை வெளியேற்றுபவை. எல்லாப் பாலூட்டிகளிலும் உண்டு.

152. என்லி சுருள் என்பது என்ன?

சிறுநீர்ப் பிரித்தியின் ஒரு பகுதி. பெரும்பான்மை நீர் மீண்டும் உட்கவரப்படுதல் நடைபெறும் பகுதி.

153. மால்பிஜியின் சிறப்பென்ன?

இவர் இத்தாலிய அறுவை இயலார் (1628-1694), சிறுநீரகங்களிலுள்ள பல பகுதிகளை ஆராய்ந்தவர். அப்பகுதிகள் இவர் பெயர் கொண்டவை.

154. மால்பிஜியன் உறுப்பு என்பது யாது?

சிறுநீர்ப் பிரித்தியின் பகுதி. கோள முடிச்சையும் பௌமன் பெட்டகத்தையும் கொண்டது.

155. மால்பிஜியன் குழலிகள் என்பவை யாவை?

பூச்சிகளின் முதன்மையான கழிவுறுப்புகள்.

156. ஏடிபிகேடி என்றால் என்ன? இது எதனால் ஏற்படுகிறது?

இது ஒரு சிறுநீரக நோய். தற்புரி ஓங்கிப் பன்மக் கட்டி சிறுநீரகத்தில் உண்டாகும். இது பிகேடி - 7 என்னும் மரபணுவினால் ஏற்படுகிறது. நிறப்புரி 16 என்னும் புரியில் அது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. (1994)

157. சிறுநீர்ப்பிரித்தி என்றால் என்ன?

சிறுநீரகத்தின் அமைப்பலகும் வேலையலகும் ஆகும்.

158. நீர்க்கடுப்பு என்றால் என்ன?

சிறுநீர் கழிக்கும் பொழுது ஏற்படும் வலி.

159. தோலின் சிறப்பு யாது?

பரப்பால் பெரிய ஐம்பொறிகளின் ஒன்று. உயிரிக்கு இயற்கைப் போர்வை. பலவகைத் தொடு உணர்ச்சிகளையும் மூளைக்குத் தெரிவிப்பது.

160. இதன் இரு முக்கிய வேலைகள் யாவை?

1. உடலின் வெப்பநிலையைச் சரிசெய்தல்.
2. வியர்வையைக் கழிவாக வெளியேறுற்றுதல்.