பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-விலங்கியல்.pdf/69

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

67


214. வளர்தூண்டிகளின் சிறப்பை யார் எப்பொழுது வற்புறுத்தினர்?

1902 இல் வில்லியம் வேலிஸ், எர்னஸ்ட் ஸ்டார்லிஸ் ஆகிய இருவரும் வற்புறுத்தினர்.

215. இலாங்கர்கன் திட்டுச் சுரப்பிகள் என்றால் என்ன?

இவற்றை 1869 இல் இலாங்கர்கன் விளக்கினார். இன்சுலினைச் சுரப்பவை, கணையத்திலுள்ளவை. இச்சுரப்பு சர்க்கரையின் அளவைக் கட்டுப்படுத்துவது.

216. அட்ரினலின் எப்பொழுது யாரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

1901 இல் ஜோகிச்சி டாகாமைன் (ஜப்பான்), தாமஸ் பெல் ஆகிய இருவரும் தனித்தனியே 1901இல் அட்ரினலைக் கண்டறிந்தனர்.

217. இன்சுலின் பிரிப்பை அறிவித்தவர்கள் யார்? எப்பொழுது?

1922இல் பிரடரிக் பேண்டிங், சார்லஸ் பெஸ்ட் ஆகிய இருவரும் அறிவித்தனர்.

218. கழுத்துக் கழலை என்றால் என்ன?

தைராக்சின் சுரப்பில் அயோடின் ஊட்டம் குறைகின்ற பொழுது ஏற்படும் குறைநோய். தொண்டைச் சுரப்பி பருப்பதால், கழுத்து முன்பகுதியில் கரளை உண்டாகும்.

219. தைமஸ் என்பது யாது? அதன் வேலை என்ன?

ஒரு நாளமில்லாச் சுரப்பி. தடுப்புத் திறனை உடலுக்கு அளிப்பது.

220. தைராய்டு என்பது யாது? அதன் சுரப்பு யாது? அதன் வேலை என்ன?

இது நாளமில்லாச் சுரப்பி. இதன் சுரப்பு தைராக்சைன், இதன் வேலைகள்
1. உடல் வளர்ச்சியையும் வளர்சிதை மாற்றத்தையும் ஒழுங்குபடுத்துகிறது.
2. அறிவுவளர்ச்சிக்கும் நினைவாற்றலுக்கும் காரணம்.

221. இச்சுரப்பியின் குறை நோய்கள் யாவை?

கழலை, குருளைத்தன்மை.

222. ஆண்ட்ரோஜன் என்றால் என்ன?

பால் தூண்டிகளில் ஒன்று. மீசை முளைத்தல், அக்குள் மயிர் முளைத்தல் முதலிய இரண்டாம் நிலைப்-