பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-விலங்கியல்.pdf/96

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

94


எதிர்க்குறி

38. வெண்ணியம் என்றால் என்ன?

ஓர் உயிரியில் நிறமாதல் இல்லாத கால்வழிக் குறைபாடு. வெண்ணிய விலங்குகள் அல்லது மனிதரின் தோல், மயிர், கண்கள் ஆகியவை உரிய நிறத்துடன் இரா.

39. ஆல்புமின் என்றால் என்ன?

இது கோளப்புரதத் தொகுதியில் ஒன்று. நீரில் கரையும். வெப்பப்படுத்தக் கரையா உறைபொருளா கும். இது முட்டை வெள்ளை, குருதி, பால் முதலியவற்றில் உள்ளது

40. மலச்சிக்கல் என்றால் என்ன?

செரிக்கப்படாத உணவுப்பொருள்கள் கழிவுக் குடலில் இறுகிக் குறிப்பிட்ட காலத்தில் (48மணி நேரம்) கழிவாக வெளியேறாத நிலை.

41. இதைப்போக்கும் இயற்கை வழிகள் யாவை?

1. ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை மலங்கழிக்கும் பழக்கத்தை மேற்கொள்ளுதல்.
2. தாது உப்புக்கள், வைட்டமின்கள்,செல்லுலோஸ் ஆகியவை காய்கிறி, கீரைகளில் உள்ளதால், அவற்றை நாள்தோறும் உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளுதல்.
3. படுக்கப்போகும் முன் ஒரு குவளை நீர் தவறாது அருந்துதல்.
4. ஒன்று இரண்டு வாழைப்பழங்கள் இரவில் சாப்பிடுதல்.

42. தடுப்பாற்றல் உருவாக்கல் என்றால் என்ன?

நோய்க்குத் தடை தெரிவிக்குமாறு ஓர் உயிரினைச் செய்தல்.

43. தடுப்பாற்றல் என்றால் என்ன?

நோய், நச்சு முதலிய தீய விளைவுகளைத் தாக்குப் பிடிக்கும் ஓர் உயிரியின் திறன்.

44. தடுப்பாற்றல் எத்தனை வகைப்படும்?

1. இயற்கைத்தடுப்பாற்றல் - தெளி நீர், வெள்ளணுக்களால் ஏற்படுவது. வாழ்நாள் முழுவதும் இருப்பது.
2. செயற்கைத்தடுப்பாற்றல் - சில நோய்களைத் தடுக்க