பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-வேதியியல்.pdf/104

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

102


 ஆக்சிஜனை ஒசோனாக மாற்றுங் கருவி.

76. ஓசோனை அழிக்கும் தனிமங்கள் யாவை?

குளோரின், புரோமின்.

77. ஓசோனடுக்கில் துளைகள் இருப்பது எப்பொழுது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது? எவ்வாறு?

அண்டார்க்ட்டிக் வழியாகச் செயற்கை நிலா சென்றபொழுது 1985இல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

78. செப்டம்பர் 16இன் சிறப்பு என்ன?

இந்நாள் ஒசோன் அனைத்துலக நாளாகக் கொண்டாடப்படுகிறது. இதன் முதல் ஆண்டு 1995இல் கொண்டாடப்பட்டது.

79. டாப்சன் என்பது என்ன?

ஓசோனை அளக்கும் அலகு. டாப்சன் என்பவர் பெயரால் அமைந்தது. இவர் காற்றுவெளி ஓசோனை ஆராய்ந்த முன்னோடி.

80. ஓசோன் குறையும் கொள்கையை முன்மொழிந்தவர் யார்?

அமெரிக்க அறிவியலார் மெரியோ மோலினோ, ஷர்வுட் ரோலண்ட் ஆகிய இருவரும் 1974இல் கண்டறிந்தனர்.

81. ஓசோன் ஆராய்ச்சிக்கான நோபல் பரிசைப் பெற்றவர்கள் யார்?

பேரா. பால் கிரட்சன், ஜெர்மனி, பேரா. மெரியோ மொலினா, அமெரிக்கா, 1995.

82. கண்ணாடி என்பது என்ன? பயன் யாது?

படிகமில்லாத திண்மம். மீக்குளிர்ச்சியடைந்த நீர்மங்களே கண்ணாடிகள். சோடா கண்ணாடி சீசாக்கள் செய்யவும், பொரோ சிலிகேட் கண்ணாடிகள் சமையல் பாண்டங்கள் ஆய்கருவிகள் செய்யவும் பயன்படுபவை.

83. கண்ணாடிக் கம்பளம் என்றால் என்ன?

பஞ்சுக் கம்பளத்தைப் போன்ற செயற்கைப் பொருள். ஆனால் மிக நுண்ணிய கண்ணாடியாலானது. அரிக்குந் தன்மையுள்ள நீர்மங்களை உறிஞ்சவும் வடிகட்டவும் பயன்படுவது.

84. வெண்ணாடி என்றால் என்ன?