பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-வேதியியல்.pdf/126

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

124


கொண்டது. அவையாவன: அஸ்பால்ட் நாப்தா, பெட்ரோலியம்.

97. ஆந்தரசீன் என்றால் என்ன?

பல வளைய மூலக்கூறுள்ளதும் வெண்ணி நிறப் படிகமாக உள்ளதுமான கரிம வேதிப்பொருள்.

98. இதன் பயன் யாது?

இது சாயங்களை அளிப்பது.

99. சாந்தீனின் பயன் யாது?

கரி, அய்டிரஜன், ஆக்சிஜன் ஆகியவற்றின் படிகம். சாயப்பொருள்.

100. பினாசைனின் பயன் யாது?

மஞ்சள் நிறப்படிகம். சாயங்கள் செய்ய.

101. பினாயில் என்பது என்ன? பயன்கள் யாவை?

கார்பாலிகக்காடி, நஞ்சு, தொற்றுநீக்கி, சாயங்களும் பிளாஸ்டிக்குகளும் செய்யப் பயன்படுவது.

102. பூசு எண்ணெய்கள் என்றால் என்ன?

மெருகெண்ணெய்கள். இவை நிறமற்றவை. கண்ணாடி போல ஒளிபுக விடும். பூச்சுடன் சாயம் சேர்த்தும் பூசலாம்.

103. இவற்றின் வகைகள் யாவை?

1. ஸ்பிரிட் பூசு எண்ணெய்கள் - ஆல்கஹால் சேர்க்கப்படும்.
2. எண்ணெய் வகைப் பூசு எண்ணெய். இதில் ஆளி விதை எண்ணெய் சேர்க்கப்படும்.

104. நிமிளை என்றால் என்ன?

மஞ்சள் நிற வடி. உயிர்ப் பிசின். அணிகலன்களில் பயன்படுவது.

105. டைனமைட் என்பது யாது?

ஆற்றல் வாய்ந்த வெடி பொருள். நைட்ரோ கிளிசரினிலிருந்து செய்யப் பயன்படுவது. இதிலுள்ள ஏனைய பகுதிகள் மரத்தூள், அம்மோனியம் நைட்ரேட்

106. இதன் சிறப்பு யாது?

இரண்டாம் உலகப் போரில் அதிகம் பயன்பட்டது.