பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-வேதியியல்.pdf/127

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

125


இதைத் தொகுத்தவர் ஆல்பிரட் நோபல். இதன் வருவாயிலிருந்து இவர் நோபல் பரிசுகளை நிறுவினார்.

107. கார்டைட்டின் பயன் யாது?

இது ஒரு வெடிகலவை. மென்மையூட்டிகளும் நிலைப்படுத்திகளும் சேர்க்கப்பட்டிருக்கும். துப்பாக்கி வெடிமருந்து.

108. வெடிமருந்துகள் என்றால் என்ன?

விரைவான வேதிவினைக்குட்பட்டு வெப்பத்தையும் அதிக அழுத்தத்தையும் உண்டாக்கும். பொருள்கள் உண்டாக்கும் வளியின் பருமன், வெடிக்கும் மூலப் பொருளின் பருமனைவிட அதிகம். எ-டு. துப்பாக்கி மருந்து, செல்லுலோஸ் நைட்ரேட் நைட்ரோகிளைசரின், டிஎன்டி, ஆர்டிஎக்ஸ்.

109. பிளாஸ்டிக்குகள் என்பவை யாவை?

இவை பலபடியாக்கல் வினைகளில் உருவாகும் கரிமப்பிசின்கள்.

110. இவற்றின் வகைகள் யாவை?

1. வெப்பஇளகு பிளாஸ்டிக்குகள் - பாலிதீன், நைலான். 2. வெப்பஇறுகு பிளாஸ்டிக்குகள் - பேக்லைட்டுகள், பாலியஸ்டர்.

111. பிளாஸ்டிக்குகளின் பண்புகள் யாவை?

1. நெகிழ்வற்ற உறுதிப்பொருள்கள். 2. வெப்பத்தாலும் அழுத்தத்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்தில் அச்சு வார்த்து எடுக்கலாம். 3. வெப்பத்தைத் தாங்கக் கூடியவை.

112. பிவிசி என்பது என்ன? அதன் பயன்கள் யாவை?

பாலிவினைல் குளோரைடு. இது பிளாஸ்டிக்கு வகையில் மிகப் பயனுள்ளது. குழாய்கள், கைப்பைகள், விளையாட்டுப் பொருள்கள், காலணிகள் முதலியவை செய்யப் பயன்படுவது.

113. மென்மையூட்டிகள் என்றால் என்ன?

வார்ப்பிகள். இவற்றைச் சேர்ப்பதால், ரப்பருக்கு நிலைப்புடைய அதிக வளைதலும் மீட்சியும் கிடைக்கும்.